European Solidarity and Just Financing

Academische workshop over
Europese solidariteit & Rechtvaardige Financiering
29-31 maart 2023
Universiteit Antwerpen

Call for Papers

Deadline kandidaturen: 24 oktober 2022
Bevestiging van deelname: 30 november 2022

UCSIA organiseert van 29 tot 31 maart 2023 aan de Universiteit van Antwerpen een academische workshop over Europese solidariteit en rechtvaardige financiering.

De financiële en economische crisis van 2008, de aanhoudende coronacrisis en de huidige oorlog in Oekraïne vormen een fundamentele uitdaging voor de Europese Unie en de lidstaten.

Deze crisissen roepen de kernvraag naar de plaats van solidariteit in de EU op. De laatste jaren werden verschillende ondersteuningsmechanismen in het leven geroepen en hebben de historische moties van Berlijn en Parijs een tijdelijk instrument voor herstel verschaft aan de Europese Commissie, dat gefinancierd wordt door gezamenlijke schulduitgifte en geen bijkomende condities oplegt aan de lidstaten. Deze maatregel kan slechts van tijdelijke aard zijn, terwijl deze schulden op termijn zullen moeten worden vereffend. Uitzonderlijke omstandigheden vragen nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen.

De ondersteuningsmechanismen (ESM, SURE, NextGenerationEU) vereisen ook aangepaste financiële instrumenten. De Europese Commissie heeft nieuwe financiële competenties verworven die het onder meer mogelijk maken om digitale dienstverlening te belasten en koolstofemissies aan de grenzen. Andere mogelijke financieringsbronnen vormen de belasting op emissiehandel, financiële transacties en de vennootschapsbelasting.

Dit zijn nieuwe stappen in de ontwikkeling van een sociaal Europa en de versterking van de rol van de EU op vlak van sociaal beleid. 

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen