Lessenpakket - Kies voor hoop

Kies voor hoop

Een lessenpakket voor het 5de en 6de jaar secundair onderwijs

UCSIA, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en het SPES-forum creëerden een lessenpakket Kies voor hoop voor leerlingen in het 5de en 6de jaar van het secundair onderwijs in België en Nederland.

De lessen willen bijdragen tot een mentale shift in de economie. Het postcoronatijdperk met zijn grote ecologische en sociale uitdagingen biedt daartoe een bijzondere kans. Het lessenpakket maakt via allerlei concrete, hedendaagse opdrachten de leerlingen bewust van de basisprincipes van een op hoop geënte economie. Zingeving en denken vanuit de toekomst staan daarbij centraal.

De titel en inhoud van deze lessen zijn gebaseerd op het boek Kies voor hoop van Luk Bouckaert, uitgegeven bij Garant (Antwerpen, 2017), die ons de toestemming gaf om teksten uit het boek te gebruiken. Een andere inspiratiebron zijn de online lezingen van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop aan de Universiteit Antwerpen in samenwerking met UCSIA en het SPES-forum.

De lessen zijn vooral geschikt voor de vakken economie en godsdienst in het secundair onderwijs, maar ze zijn ook zeker bruikbaar in filosofie en andere vakken met een humane inslag. Ze zijn opgesteld voor leerlingen in het 5de en 6de jaar ASO en TSO – of het VWO en HAVO. Mits aanpassing zijn ze ook bruikbaar in het BSO of het VMBO.

Per les staat aangegeven bij welke eindtermen de lessen passen. De lessen vormen een afgerond geheel, maar de leraar kan ze in functie van de klasnoden, het klasritme en de eigen inspiratie selectief gebruiken en aanpassen. We wensen de leraars veel inspiratie toe en staan open voor alle mogelijke feedback. We danken in het bijzonder de leraars Xavier Lefèvre (Onze-Lieve-Vrouwecollege Antwerpen) en Feike van den Oever (Campus Sint-Ursula Lier) voor hun aandachtige lezing en kritische evaluatie van het lessenpakket. Daarnaast gaat onze dank ook uit naar Gilke Gunst (UCSIA) voor haar nauwkeurige tekstredactie.

Auteurs:

  • Prof. em. Luk Bouckaert (KU Leuven)
  • Nynke van Uffelen (UCSIA & TU Delft)
  • Brecht Daneels (UAntwerpen)

Disclaimer: Het lessenpakket werd opgesteld voor de finalisering van de leerdoelhervomingen in 2021. Het lessenpakket zal worden geüpdatet zodra de leerdoelhervorming afgerond is.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het lessenpakket, mail dan gerust naar brecht.daneels@uantwerpen.be. Contacteer ons via hetzelfde mailadres als u de lessen in een bewerkbaar Wordbestand wenst te ontvangen.

Partners

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

logo SPES-forum

SPES-forum

Spiritualiteit in economie & samenleving

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

Download het lessenpakket!

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen