Van migratie naar arbeidsmarktintegratie

Deze studiedag vindt zijn oorsprong in recent onderzoek naar de integratie van nieuwkomers binnen de Vlaamse arbeidsmarkt. In het publiek debat, onderzoek en beleid is er steeds meer aandacht voor de relatie tussen de sociale integratie van migranten en inclusieve tewerkstelling. Ondanks de waarneming dat de tewerkstellingsgraad van nieuwkomers sterker stijgt dan die van mensen met Belgische afkomst, kan er worden gesteld dat we er tot op heden niet in slagen om de arbeidsmarkt inclusiever te maken. Anderstalige nieuwkomers hebben structureel minder kans op een stabiele, kwalitatieve tewerkstelling. Hoe kunnen we het probleem van uitsluiting van aanzienlijke groepen mensen – en meer bepaald personen met een migratieachtergrond – aanpakken?

Toetreding tot de arbeidsmarkt heeft te maken met vele factoren: huisvesting, (mentale) gezondheid, educatie, sociale integratie… Als we willen dat mensen met een migratieachtergrond in onze economie meedraaien, hebben we een brede, integrale kijk nodig.  

 Tijdens deze studiedag willen we middenveld, academici en ervaringsdeskundigen bij elkaar brengen om samen breder te reflecteren over het vergroten van de kansen op tewerkstelling van deze kansengroepen. We stellen de bestaande structuren inzake subsidiëring, doelgroepenbeleid en regulering in vraag. 

Wanneer?

20 februari 2020
9.00 – 16.30 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen – Aula R.201
Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro.
Inschrijven kan vanaf 19 december 2019.

Programma

09.00 uur
Onthaal met koffie
09.30 uur

Welkom en voorstelling van het dagprogramma door Stijn Latré, directeur van UCSIA

9.40 uur

Zijn er drempels op de arbeidsmarkt?  

Erik Henderickx

10.00 uur

Arbeidsmarkttrajecten van migranten in België: ondernemerschap en redenen voor migratie  

Dries Lens

10.30 uur

Activerend beleid: wat werkt?

Jonas Wood en Karel Neels

11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Bevindingen vanuit MICADO: Cockpits en Dashboards voor Migranten Integratie

Hanne Apers 

11.50 uur

Werkgroepen

13.00 uur
Broodjeslunch

13.45 uur

Initiatieven en good practices

 • Prabhu Rajagopal, DUO for a JOB
 • Tim De Koning, Atlas – project Coevelt
 • Noel Clycq, EduBROn & Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS)
 • Valérie Carrette, Hefboom – project MeMoRe
 • Louise Vancouillie, VDAB
 • Farah Laporte, Refu Interim

15.15 uur

Koffiepauze

15.30 uur

Q&A: panelgesprek 

 • Prabhu Rajagopal, DUO for a JOB
 • Tim De Koning, Atlas – Project Coevelt
 • Filip Balthau, JES
 • Valérie Carrette, MeMoRe
 • Louise Vancouillie, VDAB
 • Farah Laporte, Refu Interim

Moderator: Lore Van Praag, CeMIS

16.30 uur

Einde

Presentaties

Activerend beleid: wat werkt? - Jonas Wood

De presentatie van Jonas Wood

DUO for a Job - Prabhu Rajagopal

De presentatie van Prabhu Rajagopal

CURANT - Noel Clycq

De presentatie van Noel Clycq

MeMoRe - Valérie Carrette

De presentatie van Valérie Carrette

VDAB - Louise Vancouillie

De presentatie van Louise Vancouillie

Refu Interim - Farah Laporte

De presentatie van Farah Laporte

uitkomst werkgroepen

De uitkomst van de werkgroepen: de vragen en het aantal stemmen dat ze kregen.

Nieuws

VDAB-targets nodig voor effectief activeringsbeleid

Uit het onderzoek dat de Leerstoel Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt publiceerde, blijkt dat werkzoekenden met een migratieachtergrond sneller werk vinden wanneer ze door de VDAB in een traject worden opgenomen met een rechtstreekse link naar een werkgever.
Lees meer...

Wegwijs naar werk

Dit onderzoek werd gepresenteerd door de hoofdsprekers. Het gaat na welke hindernissen personen met een (niet-Europese) migratieachtergrond ondervinden in hun weg naar de arbeidsmarkt, in welke mate zij instromen in taal-, inburgerings- en activeringstrajecten en wat de effectiviteit van deze trajecten is.
Naar het onderzoek…

Nieuwkomers moeten sneller naar werkvloer

Viceminister-presidenten Hilde Crevits en Bart Somers bundelen de krachten om nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Lees het artikel in De Standaard...

Organisatoren

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

CeMIS

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies aan de Universiteit Antwerpen

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen