STUDIEBEURS LOUIS BRUYNS

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

Deadline: 5 januari 2024, om 24 uur

Voor 2024 stelt UCSIA een studiebeurs ter beschikking voor een doctoraatsstudent van een universiteit in het globale zuiden en die in het kader hiervan aan de Universiteit Antwerpen werkt onder begeleiding van een ZAP-lid van de Universiteit Antwerpen.

Tijdens het verblijf in Antwerpen werkt de student ook mee aan de organisatie van een UCSIA-publieksevent over een topic van belang voor het Globale Zuiden, in het kader van de themalijn Solidariteit in Europa en de Wereld.

De studiebeurs bedraagt 1750 euro per maand plus reiskrediet. De beurs wordt toegekend voor een maximumduur van 10 maanden (met ingang ten laatste op 1 oktober 2024)

voorwaarden

De student(e) moet aan volgende voorwaarden voldoen

 • Afkomstig zijn uit een land uit de lijst van “ODA recipients” van het OECD/Development Co-operation Directorate, bij voorkeur uit de groepen “Least Developed Countries, Other Low Income Countries or Lower Middle Income Countries”. OESO-DAC
 • De intentie hebben om zijn/haar opleiding te valoriseren in zijn/haar land van oorsprong of in een ander land in het Globale Zuiden;
 • Als doctoraatsstudent ingeschreven zijn aan een erkende universiteit in een land het Globale Zuiden;
 • Maximale leeftijd van 35 jaar.

Aanmeldingsprocedure

Studenten dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan

Stijn Latré
UCSIA
Blindestraat 14
B-2000 Antwerpen

Of per e-mail naar stijn.latre@ucsia.be, met als onderwerp: ‘Call Fonds Bruyns 2024’

met vermelding van:

 • Naam, contactadres, nationaliteit, datum en plaats van geboorte, land van verblijf;
 • Gedane studies, behaalde diploma’s en behaalde studieresultaten;
 • PhD-voorstel aan buitenlandse universiteit waarvoor toelating is bekomen;
 • Motivering van de aanvraag:
  • Verantwoording van het verblijf aan de Universiteit Antwerpen in de planning van het PhD-traject
  • Ontwikkelingsrelevantie van het onderzoek:
   • Hoe dit project past in een strategie van academische capaciteitsopbouw;
   • Hoe dit project matcht met de agenda van maatschappelijke actoren en/of past in bredere beleidsprocessen in het land van oorsprong;
  • Voorgestelde topic om een publieksevent te organiseren i.s.m. UCSIA;
 • Drie referenties waaronder één van de promotor aan de buitenlandse universiteit en één van de begeleider van het traject aan de Universiteit Antwerpen.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen