VUHP

Vlaams Universiteits- en Hogeschoolpastoraat

Verbinding in tijden van fragmentatie

Op zoek naar beelden en woorden van non-dualiteit

In samenwerking met UCSIA vzw organiseerde het Vlaams Universiteits- en Hogeschool-Pastoraat in januari 2019 voor de zestiende keer een tweedaags residentieel seminarie voor pastorale verantwoordelijken aan Vlaamse hogescholen en universiteiten. In totaal namen 30 pastorale verantwoordelijken deel aan deze editie, waarbij de vrijgestelden van de Universiteiten (UAntwerpen, KULeuven, KULAK) voltallig aanwezig waren, aangevuld met verantwoordelijken voor studentenpastoraat vanuit de Interdiocesane Jeugddiensten (met een mandaat van het bisdom) en lectoren met een beperkte vrijstelling voor pastoraat vanuit de Hogescholen. Rode draad van deze tweedaagse vormde deze keer de vaststelling dat we in een tijd van fragmentatie leven en dat deze maatschappelijke tendens een zeer grote invloed heeft op de manier waarop mensen met levensbeschouwing omgaan. Religie betekent verbanden leggen en op deze tweedaagse werd dan ook op zoek gegaan naar methodes om in de hedendaagse veelheid en verdeeldheid nieuwe betekenisvolle verbanden te leggen.

Na een korte introductie (we mochten enkele nieuwe deelnemers verwelkomen) gaven we het woord aan Johannes Schietecatte om een stevige theoretische en theologische basis te geven. Voor hem biedt fragmentatie kans om liminaal te leren denken: in een grensgebied van begrippen die normaal gezien in spanning staan met elkaar. Zijn ideeën resulteren uiteindelijk in een doorleefde houding van non-dualiteit die bestaande geloofsinhouden kan revitaliseren.
In de namiddag was het de beurt aan Thomas Quartier om een aantal van de inzichten van Schietecatte operationeel te maken. Als hedendaags monnik staat Quartier midden in de spanning van een religieuze traditie en de fragmentatie van tijd en wereld.

Voor de rest van de tweedaagse deden we beroep op Kick en Anke Bras. In een workshop meditatief schilderen op donderdagavond werd getracht een beleving van religiositeit te bemiddelen die verder gaat dan woorden. Op vrijdagvoormiddag deelde Kick Bras een aantal beelden uit de christelijke kunst en probeerde iets van de diepte die hierachter ligt bevattelijk te maken. De intuïtie van een gepercipieerde fragmentatie die Schiettecatte in woorden oversteeg en Quartier in zijn handelen, vond bij Kick Bras een sublimatie in schouwen bij beelden. Ook daarin heeft de christelijke traditie uiteindelijk een zeer relevant en rijk verleden en kan ze een vruchtbare voedingsbodem voor de toekomst vormen.

Een bijkomende rode draad van deze tweedaagse vormde Thomas Merton, die doorheen zijn leven model stond voor het liminale en non-duale denken. De drie sprekers van deze tweedaagse brachten op onze vraag zijn ideeën regelmatig ter sprake.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen