Met deze studiedag willen we reflecteren en uitwisselen over de positieve psychologie vanuit het perspectief van zingeving. Hierbij is er aandacht voor het herstelgericht werken in zorg, hulpverlening en begeleiding.

Concreet wordt ingegaan op de uitwerking en toepassing van de positieve psychologie in de domeinen van psychotherapie, van geestelijke verzorging of spirituele zorg, en van psychiatrische zorg en de begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

UCSIA biedt deze studiedag aan in samenwerking met het Kenniscentrum voor levensbeschouwing
en geestelijke volksgezondheid (KSGV), een onafhankelijke vereniging die de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke gezondheid in diverse domeinen bestudeert.

Bestel het boekje hier!

Wanneer?

10 mei 2019
13:00-17:00 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen
Stadscampus – Hof van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Keynotes

Positieve psychologie en de psychotherapeutische praktijk: een turbulent koppel?

Veerkracht, zingeving en groei zijn fenomenen die dankzij de positieve psychologie gedurende de laatste decennia uitvoerig bestudeerd werden. Siebrecht Vanhooren stelt de vraag: wat gebeurt er als we de relatief ‘jonge’ kennis van de positieve psychologie ‘loslaten’ op de psychotherapeutische praktijk?

Siebrecht Vanhooren

Siebrecht Vanhooren

KU Leuven

is professor klinische psychologie aan de KU Leuven en cliëntgericht psychotherapeut. Hij doceert er onder meer psychologische basisvaardigheden, psychologische behandelingen en cliëntgerichte psychotherapie. Zijn onderzoeksfocus betreft existentiële thema’s in psychotherapie.

Pastoraat, herstelgerichte zorg en positieve psychologie: inspirerende methodieken en goede praktijken in de GGZ vandaag

Pastoraat, zinzorg, herstelgerichte zorg en positieve psychologie kunnen samengaan in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Katrien Cornette reflecteert met ons aan de hand van een aantal methodieken en goede praktijken waarmee ze, ook in samenwerking met andere zorgprofessionals, mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleidt. Ze belicht de randvoorwaarden, de mogelijkheden en de valkuilen van deze methodieken en goede praktijken.

Katrien Cornette

Katrien Cornette

UPC Sint-Kamillus

is doctor in pastoraaltheologie. Ze is momenteel werkzaam als pastor en verbonden aan de algemene en forensische psychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus in Bierbeek. Daarnaast verzorgt ze freelance vormingswerk rond spiritualiteit en goede (zelf)zorg.

Hoe toekomstverhalen veerkracht kunnen bevorderen bij psychiatrische patiënten

‘Brieven vanuit de Toekomst’, geschreven door psychiatrische patiënten in een Duitse kliniek, vormt de basis van reflectie voor Anneke Sools over de vraag: hoe kunnen toekomstverhalen bijdragen aan veerkracht en herstel? Ze hanteert als ethisch uitgangspunt dat het met het oog op een menswaardig bestaan belangrijk is dat psychiatrische patiënten als mensen met een (hoopvolle) toekomst worden benaderd.

Anneke Sools

Anneke Sools

Universiteit Twente | Storylab

cultuur- en godsdienstpsychologe, promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht). Ze is universitair docent aan de afdeling Psychologie, gezondheid en technologie van de Universiteit Twente en programmadirecteur van het Storylab.

In samenwerking met:

KSGV

Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen