Fonds Bruyns

Scholarship Fonds Bruyns

Het Fonds Bruyns maakt deel uit van UCSIA vzw. Het fonds richt zich naar onderzoekers uit het Globale Zuiden voor wie een verblijf aan Universiteit Antwerpen een meerwaarde betekent voor hun onderzoek en expertise in het land van herkomst, en voor de betrokken stafleden van Universiteit Antwerpen en UCSIA. Het fonds lanceert een projectoproep waarop onderzoekers zich kandidaat kunnen stellen, doorgaans voor een onderzoeksverblijf van een tiental maanden.

De projectoproep wordt opgesteld en gelanceerd door de werkgroep van het Fonds Bruyns, die opereert binnen UCSIA vzw.

De huidige leden van de werkgroep zijn: Tom De Herdt en Danny Cassimon voor IOB, en Martin Decancq en Stijn Latré voor UCSIA.

Historiek

Sinds 2003 heeft het Fonds Bruyns een beurs uitgereikt aan een twintigtal laureaten uit landen als DR Congo, Kameroen, Senegal, Ethiopië en Pakistan.

Het Fonds Bruyns ontleent zijn naam aan pater Louis Bruyns sj (1919-2001) die een groot deel van zijn leven aan Afrika wijdde als missionaris, als vormer van kaders en als bestuurder. Ook in eigen land heeft hij zeer grote verdiensten als professor en als manager.

Louis Bruyns werd 15 januari 1919 in Essen (België) geboren. Na zijn klassieke humaniora trad hij in 1936 toe tot de jezuïetenorde. Hij studeerde eerst filosofie, theologie en klassieke filologie. In 1945 behaalde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven het licentiaat economische wetenschappen en het licentiaat in politieke en sociale wetenschappen. 

Pater Louis Bruyns heeft zich jarenlang ingezet voor het lot van Afrika. Van 1945 tot 1947 werkte hij op de missiepost van Kisantu in voormalig Belgisch-Congo als inspecteur van het lagere schoolnet.  Na zijn terugkeer werkte hij in 1951 zijn doctoraal proefschrift af over de sociaal-economische ontwikkeling in Beneden-Congo.  Van 1953 tot 1968 verbleef hij opnieuw in Afrika. Hij was onder meer professor aan het Universitair Centrum Lovanium, oprichter en rector van het Centre Médico-Scolaire – een complex van scholen en een ziekenhuis – en de  vertegenwoordiger van Belgisch-Congo in het Bureau International du Travail in Genève. 

Na zijn terugkeer uit Afrika in 1968 heeft Pater Bruyns een zeer belangrijke rol gespeeld in de Antwerpse Universitaire Gemeenschap. Hij werd beheerder en professor van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (UFSIA), later directeur van het Instituut voor Postuniversitair Onderwijs (IPO) en rector van de UFSIA. Na zijn emeritaat werd Pater Bruyns aangesteld tot voorzitter van het Gemeenschappelijk Bureau Universiteit Antwerpen (GBUA) waar hij zich heeft ingezet voor de samenwerking tussen de Antwerpse universitaire instellingen.

De ‘Fonds Bruyns’-scholar in 2024

Taye Birhanu Taressa

Taye Birhanu Taressa is een jonge onderzoeker uit Ethiopië. Hij studeerde aan de Bethel Evangelical Secondary School (BESS), een van de weinige prestigieuze private scholen in het land, in zijn geboorteplaats Dembi Dollo.

In 2010 behaalde hij zijn bachelordiploma in onderwijsstudies (ethisch en burgerschapsonderwijs en geschiedenis) aan de Mekelle Universiteit, met grote onderscheiding. Hij doceerde burgerschapscursussen in het secundair onderwijs van Billo en Kellem in de staat Oromia van 2011 tot 2014 en van 2015 tot 2017 was hij docent aan de Mettu Universiteit.

Vervolgens studeerde hij filosofie aan de Universiteit van Addis Abeba en behaalde zijn masterdiploma in 2019. Daarna keerde hij terug naar de Mettu Universiteit, waar hij nog twee jaar werkte als onderzoeker en docent. Gedurende twee jaar doceerde hij ‘Global Perspectives’ aan de internationale Maarif Scholen in Addis Abeba.

Hij publiceerde in toonaangevende tijdschriften over zijn onderzoek in de Afrikaanse filosofie en inheemse kennis, milieufilosofie, morele filosofie en politieke filosofie, filosofie van technologie, … Hij werd ook onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk bij de Verenigde Naties. 

Vandaag is Taye Birhanu Taressa doctoraatsstudent aan het departement filosofie van de Addis Abeba Universiteit. Zijn proefschrift gaat over de rol van de inheemse Oromo milieu-ethiek met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Vanwege zijn uitstekende projectvoorstel werd hij geselecteerd voor de ‘Louis Bruyns’-studiebeurs, gesponsord door UCSIA. Sinds 1 april is hij onderzoeksstudent aan het Centrum voor Europese Filosofie van de Universiteit Antwerpen.

Taye Birhanu Taressa streeft ernaar zijn academische carrière als jonge professor en onderzoeker uit te bouwen, terwijl hij zich blijft inzetten als vrijwilliger voor wereldwijde menselijkheid.

Partners

IOB

instituut voor economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen