Maria Cordero Fernández

Ontmoet onze ELP-Fellow

Maria Cordero-Fernández

Maria Cordero-Fernández is 27 en komt uit Nicaragua. Ze is sterk begaan met sociaal-economische rechtvaardigheid. Haar opleiding bij de jezuïeten droeg daartoe bij. Ze deed vrijwilligerswerk bij organisaties die armoede en sociale ongelijkheid in haar land bestrijden. Zo ontdekte ze ook haar roeping voor milieuactivisme en organiseerde ze een studentenbeweging.

Maria’s bekommernis voor het milieu heeft haar gemotiveerd voor haar bio-ingenieurstudies. Ze werkte ook enkele jaren als milieuconsulent voor private bedrijven. Door de politieke ontwikkelingen van 2018 besloot ze zich verder toe te leggen op haar maatschappelijk engagement. Ze werd onderzoeksmedewerker aan het jezuïetische instituut voor hoger onderwijs Nitlapan-Nicaragua. Daar deed ze inzicht op over de nauwe verwevenheid van socio-ecologische systemen, in het bijzonder in gemarginaliseerde rurale regio’s. Ook ontdekte ze het belang van participatory action-research als katalysator voor reflectieve en sociale transformatie.

In 2021 kreeg Maria een Erasmus Mundus beurs om een internationale master in plattelandsontwikkeling te volgen. Voor dit nieuwe avontuur verhuisde ze elk semester naar een ander EU-land, wat haar niet alleen academisch verrijkte, maar haar ook op persoonlijk vlak positief uitdaagde. De interactie met internationale medestudenten stelde haar in staat om haar perspectief op gemeenschappelijke problemen te verbreden en het belang van het versterken van connecties om deze problemen gezamenlijk aan te pakken te onderkennen. Onlangs rondde ze haar masteropleiding met succes af.

Maria kijkt nu uit naar het volgende hoofdstuk van haar professionele reis waarin ze haar verworvenheden wil inzetten om een zinvolle bijdrage te leveren aan de verbetering van de samenleving.

Partners

ELP

European Leadership Programme

Leiderschapstraining in internationaal beleid zodat Europa's toekomstige leiders de wereld vorm kunnen geven in het algemeen belang.

IOB

instituut voor economische, politieke en sociale aspecten van ontwikkelingsbeleid en -beheer

USOS

Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen