Generatie van solidariteit?

4 februari 2021

Zitten we allemaal in hetzelfde schuitje van de coronacrisis? Sommigen beweren van niet: jonge mensen lopen veel minder risico. De ouderen zouden de samenleving stilleggen en de jongere generaties moeten opdraaien voor de kosten. Zij zijn immers de eersten die hun job verliezen of geen job meer kunnen krijgen. Het idee ontstaat dat de jongeren zich opofferen voor de ouderen, en dat de ouderen voor deze opoffering zouden moeten betalen. Intergenerationele solidariteit lijkt op de rand van de afgrond te staan.

Welke vorm kan en mag intergenerationele solidariteit nog krijgen na de coronacrisis? Is een tweesporenbeleid sociaal rechtvaardig? Kan een soort coronabelasting of een eenmalige coronabijdrage voor ouderen deze situatie oplossen, of is dat juist oneerlijk? In het licht van de spanningen tussen generaties, zijn er structurele ingrepen in het pensioensysteem nodig?

Benjamin De Mesel (postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven) schetst de huidige spanningen tussen generaties en betwijfelt het principe dat de ouderen de coronacrisis moeten betalen. Bea Cantillon (gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, lid van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen, voorzitter van de raad van bestuur van UCSIA) pleit voor een noodzakelijke systematische verandering van het pensioensysteem aan de hand van de Musgrave-rule, omdat het huidige stelsel niet meer betaalbaar en rechtvaardig zou zijn. Sarah Kuypers (postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen) analyseert de verdeling van de vermogens tussen jongeren en ouderen en stelt voor om een eenmalige coronavermogensbelasting uit te testen.

Sprekers

Benjamin De Mesel

Benjamin De Mesel

Postdoctoraal onderzoeker wijsbegeerte aan de KU Leuven

Sarah Kuypers

Sarah Kuypers

Postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen

Bea Cantillon

Bea Cantillon

Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, lid van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen, voorzitter van de raad van bestuur van UCSIA

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen