U-turn

Overhoop met schulden

Omgaan met schuldenoverlast na corona
webinar op 17 juni 2021

Voor vele huishoudens heeft de corona-pandemie ook financiële gevolgen. Zeker wie al financieel kwetsbaar was, beleefde moeilijke maanden. Een lager inkomen of verhoogde uitgaven zorgde voor een toename van financiële hulpvragen bij OCMW’s. Het aantal mensen met een betalingsachterstand of schuldenoverlast liep verder op.

De schuldproblematiek is een complex gegeven. Schuld kent vele verschillende lagen, als bedrag dat de schuldenaar verschuldigd is, maar ook als boekhoudig bedrag of als waardepapier dat ter inning verkocht wordt. Daarnaast zijn er meerdere benaderingen voor het het innen van. De rol van financiële diensten, incassobureaus, deurwaarders of vrederechters is niet altijd helder en instrumenten als schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn verwarrend.

In het webinar Overhoop met schulden. Omgaan met schulden na corona vertrekken we van het doctoraatsproefschrift van Elias Storms. Zijn benadering van de schuldproblematiek ziet schulden als een meervoudig object dat niet helder af te lijnen is. De verschillen tussen een juridische, een economische en een sociaal werk benadering maken schulden tot een complex geheel. Ondanks die complexiteit dwingen de huidige tijden ons om op zoek te gaan naar andere (en eenvoudigere) antwoorden.

Bekijk het webinar!

 Die antwoorden komen misschien wel van het recente appel vanuit het Verbond van Vrederechters. Vrederechter Lode Vrancken ziet in zijn dagelijkse realiteit hoe de systeemfout binnen de individuele schuldvordering mensen opzadelt met een onbetaalbare schuldenlast. Samen met Beweging.net werkten de vrederechters aan een alternatief. De dienst schuldbemiddeling van de Stad Antwerpen ging vijf jaar geleden samen werken met gerechtsdeurwaarders. Maatschappelijk werker Charis Van Gysel vertelt er tijdens het webinar alles over. En ook het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding strijdt al jaren tegen de schuldenoverlast. Vanuit de ervaringen van mensen in armoede brengt Judith Tobac een doorleefde blik op het complexe probleem.

Presentaties

Schuld in meervoud

Elias Storms, doctoreerde in de Sociologie aan de UAntwerpen en is vandaag verbonden aan het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven).

Respons door het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Judith Tobac, beleidsmedewerkster Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)

Lees meer

Schuld in Meervoud

Hoofdspreker Elias Storms maakte in zijn dissertatie een sociologische verkenning van schuldinvordering tussen economie, recht en sociaal werk.

Schulden in Vlaanderen

Sociaal.net schreef een artikel over de samenwerking tussen de dienst schuldbemiddeling van de Stad Antwerpen en de gerechtsdeurwaarders van Modero. Aan het woord onder meer onze respondente en maatschappelijk werker Charis Van Gysel.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen