U-turn

De stad na corona

Bouwen aan een meer gelijke stad
webinar op 1 juni 2021

Jarenlang leek de terugkeer naar de stad de oplossing voor de afnemende open ruimte in Vlaanderen. De mogelijke invoering van een betonstop zette jonge mensen aan het denken en vooral die jonge middenklassengezinnen keerden terug naar de stad. Tegelijk bleef de stad, en zeker grote steden, een plek waar mensen die financieel kwetsbaar waren terechtkonden.

Maar de coronapandemie zette de toekomst van de stad onder druk. De stad bleek niet voorzien op de opeenvolgende lockdowns, op het sluiten van pleinen en parken of op de anderhalvemetersamenleving. Voor velen werd een grijze binnenkoer of klein balkon hun venster op de wereld.

Stijn Oosterlynck, als hoofddocent stadssociologie verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, trekt lessen uit de coronapandemie. Hij ziet dat de stad omwille van gentrificatie vaak vormgegeven wordt voor jonge middenklassers. Zijn vrees is dat de noodzakelijke aanpassingen aan de stad na corona ook enkel vanuit dat kader bekeken zullen worden. Oosterlynck wil een tegengewicht zijn en maakt via een heldere analyse duidelijk dat de stad na corona ook rekening moet houden met wie financieel kwetsbaar is. Een focus op het vlak van huisvesting, publieke ruimte en lokale gezondheidsvoorzieningen noemt Oosterlynck een stap in de goede richting.

Bekijk het webinar!

Die focus zoeken we op in het webinar De stad na corona. We leggen ons oor te luisteren bij mensen die dagelijks werken rond de stad en de toekomst van de stad. Drie professionals geven hun kijk op de leerkansen door COVID-19 en hoe de stad van de toekomst daarmee aan de slag kan. Zij zorgen telkens voor een respons vanuit hun eigen werkveld:

  • Koen De Maeseneir, directeur Vereniging van Wijkgezondheidscentra, over lokale gezondheidsvoorzieningen
  • Laura Lauwers (Universiteit Antwerpen) over de publieke ruimte
  • Esma Uçan, opbouwwerker bij het Project Woonlab (Samenlevingsopbouw Antwerpen) over huisvesting

An Rekkers, directeur van de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), maakt de slotreflectie.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen