Solidariteit versus armoede

Leidt de pandemie naar een nieuw sociaal contract?

 

webinar op 14 december 2020

De coronacrisis weegt niet voor iedereen even zwaar. We weten dat isolatie zwaar is voor veel ouderen. We weten dat quarantaine lastig is voor gezinnen in appartementen zonder tuin of balkon. We weten dat afstandsonderwijs onhaalbaar is voor huishoudens met een schaarste aan laptops. We weten dat lagere sociale groepen meer kans hebben om zeer zwaar ziek te worden. En we weten dat kortgeschoolde mensen het meest bedreigd worden door werkloosheid.

De pandemie heeft heel wat sterktes van onze samenleving aan het licht gebracht: de spontane solidariteit en de robuuste sociale bescherming. Overheden hebben de sociale zekerheid versterkt voor de zelfstandigen die hun activiteiten moesten stopzetten en voor werknemers die tijdelijk zonder werk zijn gevallen. OCMW’s kregen extra ondersteuning. Plaatselijke hulpverleningsinitiatieven schakelden snel en konden een beroep doen op vele vrijwilligers.

Anderzijds heeft het coronavirus ook de kwetsbaarheden in onze samenleving blootgelegd. Mensen in armoede bevinden zich in een bevroren landschap. Er zijn weinig mogelijkheden om nu uit het dal te kruipen. Reserves raken uitgeput. Mensen met een laag loon riskeren onder de armoedegrens te belanden. Velen vallen buiten de boot van de noodmaatregelen: flexiwerkers, jobstudenten, freelancers, langdurig werklozen, migranten met en zonder wettig verblijf … Niet iedereen heeft een huis. Voor sommigen vormt het wegvallen van sociale contacten een levensbedreiging.

Zal de coronacrisis leiden naar een nieuw sociaal contract dat de strijd tegen de armoede wél kan winnen?

Om deze vragen te beantwoorden, gaan vier Antwerpse onderzoekers in dialoog. Bea Cantillon zal reflecteren over de impact en de tekortkomingen van de koude solidariteit. Stijn Oosterlynck zal focussen op de impact van warme solidariteit en sociale innovatie op armoede in tijden van corona. Bérénice Storms en Marjolijn De Wilde richten zich op de hulpverlening van de OCMW’s tijdens de coronacrisis. Ze vragen zich af in welke mate ons systeem van sociale bijstand de meest kwetsbare burgers voldoende beschermt en ze reflecteren over hoe de werking van OCMW’s kan verbeterd worden.

 Dit webinar bouwt verder op de lezing over ‘De onverwachte warmte van koude solidariteit’: wat is er in de praktijk gebeurd en wat dient er te gebeuren om de groeiende armoede in te dijken?

Bea Cantillon

Bea Cantillon

Gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, lid van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen, voorzitter van de raad van bestuur van UCSIA
Stijn Oosterlynck

Stijn Oosterlynck

Directeur Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC), voorzitter van het Antwerp Urban Studies Institute en wetenschappelijk directeur van het Hannah Arendt Instituut voor Diversiteit, Stedelijkheid en Burgerschap, Universiteit Antwerpen

Bérénice Storms

Bérénice Storms

Onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen en onderzoeksmanager CEBUD, Thomas More

Marjolijn De Wilde

Marjolijn De Wilde

Postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen