De toekomst is geen wit blad

webinar op 25 januari 2021

Deze 11de editie rondt de eerste reeks U-turndebatten af. De reeks ontstond vanuit de nood om heikele dossiers m.b.t. sociaal-economisch beleid, cultuur en samenleving te herdenken in het licht van de coronacrisis.

In deze sessie stellen we de vraag hoe we dit moeten aanpakken: terug van nul beginnen, terug naar het fundament en bijsturen waar het systeem is ontspoord of wordt het ‘back to usual’?

We nodigen twee opiniemakers uit voor een kritische reflectie over de manier waarop we uit deze crisis kunnen geraken en een betere toekomst kunnen bouwen, met name voormalig hoofdredacteur van het mondiaal tijdschrift MO*, Gie Goris, en wetenschapshistoricus Bert De Munck van Universiteit Antwerpen. 

 In het artikel dat Gie Goris in MO* publiceerde op 27 augustus 2020 stelt hij de vraag of we wel een betere toekomst kunnen bouwen door het kreupele heden af te schaffen. Hij maakt dit concreet aan de hand van debatten rond ontwikkelingsbeleid en politiegeweld in het kader van de Black Lives Matter-beweging: afschaffen of hervormen? Hij stelt dat de radicale, utopische positie om te strijden voor een alternatief altijd aantrekkelijker lijkt. Activisme tegen onverschilligheid en onrechtvaardigheid is nodig, zonder radicaal nieuwe voorstellen is geen betere toekomst mogelijk, maar utopie is geen beleidsprogramma. Reële fundamentele verandering wordt stap voor stap op lange termijn opgebouwd en vertrekt niet van een onbeschreven blad.

Bert De Munck publiceert naar aanleiding van de coronacrisis regelmatig opiniestukken in Knack en De Standaard. Daarbij staat de vraag centraal of we de crisis als een breukmoment moeten zien. Zal het een game changer zijn of worden bestaande structuren juist versterkt? In hoeverre hebben andere grote gebeurtenissen uit de geschiedenis het geheel aan instellingen, sociale relaties, visies en betekenisgevende praktijken blijvend veranderd? Vanuit zijn historische expertise wijst hij erop dat een historische gebeurtenis in ieder geval altijd moet worden begrepen in relatie tot reeds bestaande maatschappelijke structuren. Zij bepalen hoe deze pandemie in de geschiedenisboeken terecht zal komen.

Lees meer…

De toekomst is geen wit blad

De toekomst is geen wit blad en de utopie is geen beleidsprogramma

Politiegeweld is een van de verontrustende, wereldwijde thema’s van dit vervloekte jaar 2020. Vanuit de Verenigde Staten klinkt de roep om de politie af te schaffen. Elders wint de idee terrein om bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie of de hele ontwikkelingssamenwerking te dumpen. Kunnen we een betere toekomst bouwen door het kreupele heden af te schaffen? Die vraagt stelt Gie Goris zich in dit essay.
Lees het essay in Mo*…

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen