De mens centraal

Europese waarden in het bedrijfsleven

7 oktober 2020

De coronacrisis heeft de pauzeknop van de economie ingedrukt, met alle rampzalige gevolgen vandien. Bedrijven sneuvelen, werkloosheidscijfers stijgen. Toch kan de crisis ook een kans zijn om onze prioriteiten fundamenteel te herdenken. Waartoe dient de economie? Wat is de waarde of ‘winst’ die een onderneming nastreeft? Voor welk doel willen wij werken?

Een bedrijf is méér dan een geldmachine. Dat besef groeide sterk voor de coronacrisis: waardevol ondernemen was het nieuwe streven in veel Europese governance modellen. Maar wat zijn dat nu eigenlijk, ‘Europese waarden‘?

In Europa heeft de filosofie van het personalisme een belangrijke invloed uitgeoefend op de vorming van Europese waarden. Het personalisme is een filosofische stroming in de lijn van het existentialisme en oorspronkelijk geïnspireerd door de joods-christelijke traditie. De stroming focust op waarden als gemeenschap, solidariteit, het common good en het belang van de menselijke persoon. Personalisme heeft een belangrijke invloed gehad op het bedrijfsleven, het ontstaan van de Europese Unie (via de founding fathers) en de Belgische politiek.

Welke inspiratie kunnen we uit het personalisme halen om beter uit de coronacrisis te komen? 

Vier waardenthema’s kunnen worden geïdentificeerd. Deze thema’s hebben één ding gemeen: de waarde van de menselijke persoon staat voorop.

  • Persoonlijke en professionele groei van de persoon
  • Solidariteit via participatief ondernemen en ecologische zorg
  • Engagement en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap
  • Zingeving of spiritualiteit als bron van ondernemen

Ondernemers die de waarden van het personalisme centraal stellen en vertalen naar het hier en nu krijgen het podium tijdens dit interactieve, digitale evenement. Na een inleiding van Dries Deweer, specialist in personalisme, vertellen diverse bedrijfsleiders over het belang van het herontdekken van belangrijke Europese waarden zoals deze in het personalisme tot uiting komen. Wat kunnen deze personalistische waarden concreet betekenen voor het bedrijfsleven? Hoe gaan Vlaamse CEO’s hier vandaag mee aan de slag? Waarom is dit vaak moeilijk? Wat zijn de feitelijke uitdagingen? En waar halen ze hun inspiratie om het vol te houden? 

 Dit evenement is een samenwerking tussen de UCSIA Leerstoel Jef Van Gerwen, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en de Velge Leerstoel Europese Waarden. 

Presentaties

Doorsnede van belangen

Presentatie Ingrid Verduyn

werknemerscoöperatie

Wordcloud werknemerscoöperatie

Eco-personalisme

Presentatie Luk Bouckaert

Sprekers

Dries Deweer

Dries Deweer

Politiek filosoof aan Tilburg University 

Erik Hendriks

Erik Hendriks

Bestuurder Sylvester Productions

Ingrid Verduyn

Ingrid Verduyn

Oprichter WaW Jobs

Luk Bouckaert

Luk Bouckaert

Personalistisch economiefilosoof en stichter van het SPES-forum

Hilde Crevits

Hilde Crevits

Viceminister-president, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Hendrik Opdebeeck

Hendrik Opdebeeck

Professor wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, houder van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Heleen Touquet

Heleen Touquet

Houder van de Velge Leerstoel Europese Waarden aan de Universiteit Antwerpen

Organisatie en partners

Leerstoel Jef van Gerwen sj

UCSIA-leerstoel over bedrijfsethiek in nagedachtenis van de Antwerpse jezuïet Jef Van Gerwen

Chair for European Values

joint project between the UCLouvain and the University of Antwerp dedicated to the study of European values in their diversity

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

ETION

Forum voor geëngageerd ondernemen

logo SPES-forum

SPES-forum

Spiritualiteit in economie & samenleving

De Gemeenschapseconomie

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen