U-turn

De slag om de kinderbijslag

Over zin en onzin van het groeipakket als instrument tegen gezinsarmoede
webinar op 3 mei 2021

Zondag 21 maart, de Vlaamse partij sp.a wordt Vooruit. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil van België het ‘beste land van de wereld’ maken en pleit voor een breuk met het verleden. Moet volgens Rousseau mee op de schop: de Vlaamse kinderbijslag (het groeipakket).

In de dagen nadien laait het debat in kranten en op sociale media hoog op. Dat het groeipakket, met een universele sokkel voor elk kind en bijkomende sociale toeslagen voor specifieke groepen, een impact heeft op het huishoudbudget van Vlaamse gezinnen, daar is iedereen het over eens. Het groeipakket is hét toonbeeld van proportioneel universalisme. Maar is dat wel het doel van de oude kinderbijslag?

Volgens de één moet het groeipakket in de eerste plaats universeel zijn, als een tegemoetkoming voor het opvoeden van kinderen. Het groeipakket is een investering in de toekomst, zodat komende generaties alle kansen krijgen. Anderen betogen dan weer dat het groeipakket in de eerste plaats een instrument is om armoede te bestrijden en gelijkheid tussen kinderen te organiseren. Zij pleiten voor hogere selectieve toeslagen en een lager basisbedrag. Of zelfs geen universele sokkel en enkel een specifieke tegemoetkoming voor gezinnen onder een bepaalde inkomensgrens. 

Bekijk het webinar!

Hoog tijd om het onderwerp scherp te krijgen en op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke noemer. Naar aanleiding van de hervorming van de kinderbijslag naar het groeipakket onderzocht Wim Van Lancker (KU Leuven) de werkelijke impact van de kinderbijslag. Zijn onderzoek vormde de basis van de politieke discussies die volgden. Van Lancker zal ook ons inwijden in het groeipakket. Wat is het groeipakket en hoe is het samengesteld? En wat is de impact op gezinnen? Helpt het groeipakket gezinnen in armoede of is het groeipakket als instrument om armoede te bestrijden niet meer dan een fabel?

Als pleitbezorger van elk gezin, licht Yves Coemans (Adviseur Gezinsinkomen bij de Gezinsbond) het standpunt van de Gezinsbond toe. Daarbij staat het universele aspect voorop, al erkent de Gezinsbond ook de grotere invloed van het groeipakket op het inkomen van gezinnen in armoede. Henk Van Hooteghem (Coördinator van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding) vertrekt voor zijn visie op het groeipakket van de ervaringen van gezinnen in armoede. Het Steunpunt Armoedebestrijding ziet het groeipakket dan ook als één van de belangrijkste instrumenten om gezinsarmoede structureel aan te pakken.

Download de presentaties

Groeipakket - Wim Van Lancker

De presentatie van Wim Van Lancker

Groeipakket en armoedebestrijding - Henk Van Hooteghem

De presentatie van Henk Van Hooteghem

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen