U-turn

Bouwen aan een sociaal Europa
De Europese pijler van sociale rechten

webinar op 23 september 2021

Het sociale gelaat van Europa bleef lange tijd beperkt tot het reguleren van de verantwoordelijkheid van nationale socialezekerheidsstelsels bij intra-Europese migratie, het wegwerken van discriminatie en het promoten van convergentie naar gemeenschappelijke sociale doelen. Dit stond in sterk contrast met de verregaande promotie van economische eenmaking die de EU ambieerde, soms zelfs ten koste van nationale sociale maatregelen.

De vorige commissie nam belangrijke stappen om dit beeld bij te stellen. In het bijzonder stelde de commissie Juncker in 2017 de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) voor. Deze bevat 20 rechten en principes met betrekking tot gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, en sociale bescherming en sociale insluiting.

De huidige commissie von der Leyen zet het werk verder met een actieplan ter implementatie van de pijler, die drie belangrijke targets naar voren schuift en verschillende wetgevende initiatieven aankondigt om deze targets te halen.

Bekijk het webinar

Als belangrijke doelen identificeert de commissie het verhogen van de tewerkstellingsgraad, het aanmoedigen van levenslang leren en het verminderen van het aantal personen (en kinderen) met een risico op armoede en sociale exclusie. Op een recente top in Porto schaarden de regeringsleiders van de Europese lidstaten zich achter dit plan.

Critici van de Europese pijler van sociale rechten stellen dat het instrument dezelfde grenzen en problemen kent als eerdere sociale initiatieven. Aangezien de EU slechts weinig bevoegdheden heeft in het sociale domein, blijft ze afhankelijk van de goodwill van de lidstaten om belangrijke stappen vooruit te zetten. Voorstanders wijzen dan weer op het belang van uitgesproken doelstellingen, en de verschillende bindende wetgevende initiatieven die de commissie momenteel ontwikkelt. De pijler is in deze optiek een belangrijk kompas richting een socialer Europa.

In dit webinar zal Cindy Franssen, Europees parlementslid en lid van de commissie werkgelegenheid en sociale zaken, ons nader doen kennismaken met de Europese pijler van sociale rechten. Specifiek zal ze ingaan op de impact die de implementatie van de pijler juist kan hebben. Anne Van Lancker, voorzitter van Decenniumdoelen, zal reflecteren over de adequaatheid van de vertaling van de pijler in de Belgische context.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen