U-turn 2021: wegwijzers naar een nieuw sociaal contract

Boekvoorstelling op 23 mei 2022

Twee jaar lang onderzocht UCSIA via de U-turn webinarreeks de impact van de coronapandemie op de lokale en internationale sociale structuren. Verschillende experts uit de academische wereld en het sociale middenveld werden uitgenodigd om stil te staan bij maatschappelijke problemen die door de lens van de coronapandemie werden uitvergroot. Die analyses, ideeën en reflecties van het afgelopen jaar zijn nu gebundeld in U-turn 2021. Wegwijzers naar een nieuw sociaal contract (ASP Editions, 2022).

De centrale vraag in de bundel is ‘hoe realiseren we een meer rechtvaardige samenleving in postcoronatijden?’. In het eerste hoofdstuk wordt er daarom teruggekeerd naar de roots van het sociaal-contractdenken. Vervolgens, in deel twee en drie, proberen de auteurs lessen te trekken uit de recente crisis: hoe kunnen we meer aandacht hebben voor mensen in de marge? Welke strategieën, instrumenten, methodes kunnen we gebruiken in het streven naar meer sociale rechtvaardigheid, dichtbij huis maar ook buiten Europa?

Ter presentatie van U-turn 2021 leggen we de inhoud voor aan drie kritische lezers: Bart Engelen (Assistant Professor Social Philosophy, Tilburg University), Yasmien Naciri (wetenschappelijk medewerker en ondernemer) en Els Hertogen (directeur 11.11.11) staan telkens bij één hoofdstuk stil. Hoe evalueren zij, vanuit hun eigen expertise, deze wegwijzers naar een nieuw sociaal contract?

Sprekers

Bart Engelen

Bart Engelen

Bart Engelen is als universitair hoofddocent verbonden met TiLPS (Tilburg Centre for Moral Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science) van Tilburg University. Zijn onderzoek bevindt zich op het grensgebied tussen ethiek, politieke filosofie en economie en hij publiceerde over rationaliteit en de rol van preferenties in de economie, maar ook over opkomstplicht en tolerantie. Hij houdt zich vooral bezig met conceptuele en ethische kwesties die opduiken met betrekking tot ‘nudges’, waarbij men menselijk gedrag stuurt door keuzeopties op een bepaalde manier te presenteren of ‘framen’. Wanneer zijn zulke nudges manipulatief? En ondermijnen ze onze autonomie of kunnen ze die net versterken?

Yasmien Naciri

Yasmien Naciri

Yasmien Naciri is wetenschappelijk medewerker en ondernemer. Zo werkt ze onder andere als adviseur strategische communicatie en beleid. Daarnaast is ze auteur, columniste, oprichter en bezieler van een ontwikkelingshulporganisatie en een jeugdwerking in Deurne. Naciri zetelt ook in de beroepscommissie van Literatuur Vlaanderen en is bestuurder bij verschillende organisaties die zich inzetten rond jeugd, werk, armoede en onderwijs.

 

Els Hertogen

Els Hertogen

Els Hertogen is directeur van 11.11.11, de Koepel van Internationale Solidariteit. Ze studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de KU Leuven, met een focus op internationale betrekkingen. Toen ze in 2019 directeur werd, had ze al meer dan tien jaar ervaring in de organisatie. Daarnaast deed ze onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking (KU Leuven – HIVA) en naar de rol van het Vlaamse middenveld (Universiteit Antwerpen). Van kindsbeen af is zij als vrijwilliger actief rond onrecht en ongelijkheid en is ze een sterke pleitbezorgster van internationale solidariteit.

 

Verder lezen

U-turn 2021: wegwijzers naar een nieuw sociaal contract

U-turn 2021: wegwijzers naar een nieuw sociaal contract

Bea Cantillon en Stijn Latré, red.

Hoe realiseren we een meer rechtvaardige samenleving in postcoronatijden? Heeft de maatschappij geen nieuw sociaal contract nodig? Hoe kan Europa het sociaal beleid versterken en welke mechanismen kunnen bijdragen tot een meer rechtvaardige koers op mondiaal vlak?

U-turn 2021 neemt de lezer mee in de voorliggende denkoefening, zet wegwijzers uit en introduceert nieuwe pistes. Daartoe zoeken de auteurs van deze bundel inspiratie bij de grondleggers van het sociaal contract en meer hedendaagse protagonisten, en gaan ze in op intergenerationele solidariteit, stedelijke ruimtelijke ordening, schuldbemiddeling, microfinanciering en het Europees sociaal beleid.

Deze publicatie is de neerslag van een tweede reeks webinars uit 2021 en bevat bijdragen van Maurice Adams, Johan Bastiaensen, Luce Beeckmans, Koen Decancq, Loïc De Cannière, Benjamin De Mesel, Frédéric Huybrechs, Sarah Kuypers, Willem Lemmens, Sarah Marchal, Stijn Oosterlynck, An Rekkers, Alexander Rosenthal, Barbara Segaert, Matthias Somers, Elias Storms, Esma Uçan, Geert van Istendael, Antoon Vandevelde en Anne Van Lancker.

U-turn 2021 is reeds beschikbaar in de boekhandel en zal te koop aangeboden worden tijdens de boekvoorstelling.

U-turn 2020: naar een nieuw sociaal contract

U-turn 2020: naar een nieuw sociaal contract

UCSIA, red.

Uitzonderlijke tijden doen ons stilstaan bij de koers die we varen. De plotselinge crisis in 2020 fungeerde als pauzeknop voor onze economie, ons sociale leven, onze fysieke bewegingsruimte. Die stilstand daagde ons uit tot reflectie. Moeten we het roer niet radicaal omgooien? Moeten we terugkeren op onze passen om na te gaan waar we uit de bocht zijn gegaan? Welke afslag hebben we gemist? Waar willen we eigenlijk heen, wat is onze bestemming? En wat is de beste route daarheen? Kortom: is het geen tijd voor een U-bocht?

In de webinarreeks U-turn bracht UCSIA in 2020 vernieuwende stemmen samen uit allerlei maatschappelijke velden en academische disciplines om na te denken over de impact van de pandemie op onze samenleving. Want de virologie biedt niet het enige relevante perspectief op een gezondheidscrisis. Wat met de cultuursector en de financiële industrie? Volstaat de geïnstitutionaliseerde ‘koude’ solidariteit, of is er bijkomende ‘warme’ solidariteit nodig? Welke lessen kunnen we uit deze crisis leren voor de volgende crisis, namelijk de ecologische? Kunnen filosofische stromingen, zoals het personalisme, ons inspireren om een nieuwe koers in te zetten? De bijdragen aan dit programma werden gebundeld in het boek U-turn 2020: naar een nieuw sociaal contract.

Download of bestel U-turn 2020 via deze link of koop een exemplaar aan tijdens de boekvoorstelling.

Partner

ASP Editions

ASP Editions

Academic and Scientific Publishers

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen