De marktcorrigerende impact van
sociale economie

webinar op 22 september 2020

We vertrekken vanuit een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie en doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid. Een hervorming van de sector is gaande: sociale en beschutte werkplaatsen werden omgevormd tot maatwerkbedrijven en -afdelingen. Later zal een individueel luik worden toegevoegd zodat doelgroepmedewerkers bij elk bedrijf kunnen aankloppen met een financieel rugzakje. In een sterk veranderende arbeidsmarkt en een post-coronasamenleving die sterk door elkaar én vooral wakker is geschud, biedt die paradigmawissel kansen: ze verruimt de theoretische tewerkstellingsmogelijkheden en biedt de mogelijkheid om de nieuwe noden van onze arbeidsmarkt in te willigen. In dit debat wordt vanuit verschillende invalshoeken gereflecteerd op de concrete vraag of, hoe en in welke mate de uitbreiding van mogelijkheden in de sociale economie deel moet/kan zijn van een relancebeleid in Vlaanderen.

Sprekers

Ton Wilthagen

Ton Wilthagen

Houder van de leerstoel ‘Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt’ en hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg

Gorik Ooms

Gorik Ooms

beleidsmedewerker sociaal beleid HERWIN

Ides Nicaise

Ides Nicaise

Onderzoeksleider HIVA

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen