Economie na corona:
Kunnen we leren van de religieuze sector?

Expertenseminarie & publieke avondlezing
15 oktober 2020

Post-Corona Economy: Can We Learn From the Religious Sector?

Expertenseminarie (besloten)

De coronacrisis stelt de wereldeconomie voor een enorme uitdaging. Het is nogmaals pijnlijk duidelijk geworden hoe afhankelijk we zijn van de geglobaliseerde markt en de schijnbaar oneindige groei. De huidige economische stilstand is echter het perfecte moment om na te denken over de implementatie van een alternatieve, waardegedreven economie; een economie waarin solidariteit en duurzaamheid superieur zijn aan financiële winst. Al enkele jaren pleiten kerkleiders, naast academici, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers, voor een sociale en economische transformatie. Maar hoe kunnen kerken bijdragen aan een zaak die zo werelds is als economie? Hoe kunnen ze de economie op een emancipatorische manier beïnvloeden?

UCSIA nodigt acht Europese academici uit om over deze vragen te reflecteren en te discussiëren op 15 oktober 2020. Hun bijdragen worden gepubliceerd in Post-Corona Economy: Can We Learn from the Religious Sector?, uitgegeven door ASP in het voorjaar van 2021.

We Are All Brothers and Sisters?
Christianity, Social Justice and Civic Duty after Assisi 2020

Publieke avondlezing op 15 oktober 2020

Het besloten expertenseminarie eindigt met een publieke avondlezing. Francis Davis, Professor of Religion, Communities & Public Policy aan University of Birmingham, neemt de nieuwe encycliek van Paus Franciscus onder de loep.

Op 3 oktober 2020 ondertekende Paus Franciscis in Assisi zijn derde encycliek: Fratelli Tutti. Davis gaat tijdens zijn lezing onder meer in op wat we kunnen leren uit het document, een halfjaar na de corona-uitbraak in Europa. Daarnaast analyseert hij de principes, voorstellen en hiaten in het document grondig. Ten slotte tracht hij een antwoord te formuleren op de vraag: hoe concretiseren we nieuwe strategiëen voor het vormgeven van sociale en economische verandering en burgerplicht in het huidige ontwrichtende tijdperk?

Francis Davis is professor Religion, Communities and Public Policy en beleidsdirecteur van het Edward Cadbury Centre aan University of Birmingham. Als Professorial Fellow is hij verbonden aan University of Oxford.

Deze lezing is in het Engels. 

Keynotes

Francis Davis

Francis Davis

Professor Religion, Communities and Public Policy en beleidsdirecteur van het Edward Cadbury Centre aan de University of Birmingham 
Hans Geybels

Hans Geybels

Oprichter van het christelijk geïnspireerd impulsforum Logia en coördinator van de onderzoekseenheid pastoraaltheologie en empirische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen