Drawdown na lockdown

Welke economie en klimaataanpak ondanks of dankzij COVID-19?

webinar op 11 juni 2020

De Covid-19 crisis is als een globale pauzeknop. De economische activiteit is gigantisch vertraagd, met alle rampzalige gevolgen vandien. Maar er zijn ook onbedoelde positieve gevolgen. De globale vraag naar olie is met een derde gedaald.  Inwoners van Indische & Chinese steden werden wakker onder een blauwe hemel, dolfijnen spelen terug in Italiaanse havensteden, de eens troebele wateren van de Venetiaanse kanalen zijn weer helder. De mens die zijn economische activiteit ziet stilvallen, merkt dat rondom hem de natuur ademruimte krijgt. 

De coronacrisis biedt de mens een moment van reflectie op de mogelijke ravage die zijn bedrijvigheid aanricht op zijn leefwereld. Welke stimulansen biedt de corona-crisis om onze op koolstof gebaseerde economieën duurzaam en permanent te vertragen? Hoe voorkomen we dat we terugkeren naar business as usual? De globale pandemie biedt een geweldige opportuniteit voor een gedurfd klimaatbeleid. Beslissingen die anders jaren politiek getouwtrek vroegen, worden in enkele dagen genomen. Zo zijn bedrijven meer en meer geneigd hun werknemers enkele dagen te laten telewerken, ook na de coronacrisis. Er is met andere woorden een maatschappelijk draagvlak ontstaan om de klimaatcrisis met zeer concrete en praktische oplossingen het hoofd te bieden. 

Maar welke oplossingen zijn het meest impactvol? Welke aanpassingen en investeringen streven we op korte termijn het best na? En welke antwoorden op de klimaatproblematiek zijn, net doordat we in een pandemie zitten, nu concreet realiseerbaar in een Belgische en globale context? Om deze vragen aan te pakken, organiseren UCSIA en de Leerstoel Economie van de Hoop een webinar. Roy Straver is directeur aan het hoofd van de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap Drawdown Europe. Hij treedt in gesprek met econoom Geert Noels, die vanuit een economische en Belgische context repliceert. Het evenement zal worden gemodereerd door Veerle Vandeweerd, die als biochemicus en voormalige directeur milieu en energie van het VN-ontwikkelingsprogramma jarenlange ervaring heeft in globaal en lokaal klimaatbeleid. 

Wat is drawdown?

Tip van keynote spreker Roy Straver: in deze TED-talk legt Chad Frischmann 'Project Drawdown' uit.

Sven Jense van Climate Cleanup Foundation vertelt over Drawdown.

Kunnen we de klimaatopwarming omkeren? Project Drawdown is een collectief van wetenschappers en professionals dat de haalbaarheid en effectiviteit van klimaatideëen onderzoekt.

Meer lezen…

Corona biedt een ongelooflijke kans om de economie breder te organiseren

'Als de grote conclusie alleen maar is dat we meer digitaal moeten doen, dan hebben we weer een kans gemist om stil te staan bij de gevolgen van de overdreven globalisering.' Hoogleraar economie en filosofie Hendrik Opdebeeck vreest ervoor, maar blijft hoopvol.
Lees het artikel in Trends...

Als iedereen elektrisch rijdt, is het milieu niet gered. Integendeel

Als onze samenleving in 2050 koolstofneutraal moet zijn, zal de rush op grondstoffen zoals kobalt en lithium exploderen. Zelfs als we maximaal recycleren neemt in België de vraag fors toe. Dat brengt grote milieurisico’s mee.
Lees het artikel in De Standaard...

In dit boek verzamelde het collectief ‘Project Drawdown’ honderd realistische en stoutmoedige oplossingen tegen klimaatverandering met een grondige becijfering van de benodigde investeringen, het financiële rendement en het klimaateffect.
Bestel het boek…

De klimaatafdruk van België is veel groter dan we denken

Geert en Jolien Noels stellen dat onze defensieve houding tegenover klimaatinspanningen ons export, groei, jobs en veel welvaart gaat kosten. Daarom krijgen ze zin om een ‘Drawdown België’ of ‘Drawdown Vlaanderen’ te maken met welwillenden uit verschillende hoeken. Omdat het moet, en omdat het zal lonen!
Lees het artikel in de tijd...

Klimaat en corona: gierigheid bedriegt wijsheid

Geert Janssens, hoofdeconoom bij ETION, waarschuwt dat het verleidelijk is om de klimaatproblematiek opzij te zetten als niet prioritair nu COVID-19 nog dagelijks slachtoffers eist. Toch maken we hiermee een grote inschattingsfout. Op basis van dezelfde drogredenen waarmee we de klimaatproblematiek nu veronachtzamen, hebben we verzuimd ons adequaat voor te bereiden op een pandemie die in de sterren stond geschreven.
Lees het artikel in de ETION-kennisbank...

Waarom gaan we de klimaatverandering niet even daadkrachtig te lijf als de coronacrisis?

'Wanneer de natuur uithaalt met een pandemie, schiet iedereen in gang. Een sinds lang dreigende klimaatverandering blijft stranden op weinig burgerzin en flauwe politieke wil.' Dat zegt Hendrik Opdebeeck, hoogleraar filosofie en economie (Universiteit Antwerpen) en titularis van de Trends Leerstoel Economie van de Hoop.
Lees het artikel in Trends...

Organisatie en partners

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

Econopolis

financieel kennishuis gespecialiseerd in vermogensbeheer, beleggingsadvies, economische en strategische studies en wealth coaching

ETION

Forum voor geëngageerd ondernemen

logo SPES-forum

SPES-forum

Spiritualiteit in economie & samenleving

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen