Nieuws

John Locke en het liberalisme

John Locke was een belangrijke filosoof in de vroege verlichting. Hij wordt beschouwd als de vader van het liberalisme. Wat was zijn visie op het sociaal contract? Politiek filosoof Alexander Rosenthal (Johns Hopkins University) zet John Locke in de context van het ontluikende liberalisme.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Thomas Hobbes en het sociaal contract

In 1651 schreef filosoof Thomas Hobbes het boek ‘Leviathan’. Met dit boek legde hij de basis voor de moderne westerse politieke filosofie vanuit het perspectief van de sociaalcontract-theorie. Hoe modern is 'Leviathan'? Maurice Adams (Tilburg Law School) heeft het over Thomas Hobbes.
Bekijk het webinar...

Bouwen aan een sociaal Europa

In 2017 stelde de Europese Commissie 20 principes voor waarop elke Europese burger zou moeten kunnen rekenen: de Europese pijler van sociale rechten. In welke mate biedt deze pijler werkelijk bescherming? Cindy Franssen (Europees Parlement) en Anne Van Lancker (Decenniumdoelen) delen hun inzichten.
Bekijk het webinar...

Hoe helpt Europa de Belgische relance?

De EU ontwikkelde nieuwe financieringsinstrumenten om de lidstaten te helpen bij het opvangen van de COVID-schok, en om de relance te bevorderen. Wat betekent dit voor België? Xavier Vanden Bosch (Europees Semester Officer), Anton Muyldermans (kabinet Dermine) en Koen Debackere (voorzitter Vlaams relancecomité) geven meer uitleg.
Bekijk het webinar...

Overhoop met schulden

Voor vele huishoudens hebben de coronapandemie en de lockdown ook financiële gevolgen. Socioloog Elias Storm, vrederechter Lode Vrancken, maatschappelijk werker Charis Gysel en ervaringsdeskundige Judith Tobac namen de juridische, economische en sociale dimensies van de schuldproblematiek onder de loep.
Bekijk het webinar...

De stad na corona

De coronacrisis heeft een verstikkende impact op het leven in de stad. Socioloog Stijn Oosterlynck trekt lessen voor de toekomst met bijzondere aandacht voor wie financieel kwetsbaar is. Professionals Koen De Maeseneir (Wijkgezondheidscentra), Laura Lauwers (UAntwerpen) en Esma Uçan (Samenlevingsopbouw Antwerpen) getuigen over lokale gezondheidsvoorzieningen, publieke ruimte en huisvesting. An Rekkers (VRP) verzorgt de slotreflectie.
Bekijk het webinar...

De slag om de kinderbijslag

Conner Rousseaus idee om het groeipakket af te schaffen, zorgde voor een pittig debat. Maar, is dat nu wel of niet een instrument om armoede te bestrijden? Wim Van Lancker (KU Leuven) legt het ons uit. Nadien beslechten Henk Van Hooteghem (Steunpunt Armoedebestrijding) en Yves Coemans (Gezinsbond) de slag om de kinderbijslag.
Bekijk het webinar...

Microfinanciering als hefboom tegen armoede

Terwijl de COVID-19-pandemie vooral de economie van ontwikkelingslanden verzwakt, komen de spelers in de microfinanciering in actie om hun meest kwestbare klanten te ondersteunen. Experten Cécile Lapenu (CERISE), Loïc De Cannière (INCOFIN) en Johan Bastiaensen (IOB, Universiteit Antwerpen) bespreken de impact van de globale coronacrisis op armoede en microfinanciering in ontwikkelingslanden.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Generatie van solidariteit?

Stelt de coronacrisis de intergenerationele solidariteit in vraag? De ouderen zouden de samenleving stilleggen, terwijl de jongere generaties moeten opdraaien voor de kosten. Benjamin De Mesel, Bea Cantillon en Sarah Kuypers geven duiding.
Bekijk het webinar...

De toekomst is geen wit blad

Voormalig MO*-hoofdredacteur Gie Goris en wetenschapshistoricus Bert De Munck denken kritisch na over de manier waarop we uit deze crisis kunnen geraken en een betere toekomst kunnen bouwen. Hoe pakken we dit aan: terug van nul beginnen, terug naar het fundament en bijsturen waar het systeem is ontspoord of wordt het ‘back to usual’?
Bekijk het webinar...
Naar een nieuw sociaal contract

Naar een nieuw sociaal contract

In september 2020 lanceerden 15 academici de solidariteitsactie 1000x1000 tegen kansarmoede. De campagne werd een groot succes: meer dan 1200 collega’s ondertekenden de oproep en er werd bijna 700.000 euro opgehaald. De actie loopt op zijn einde op 3 februari met het online slotcongres 'Naar een nieuw sociaal contract' waarin eminente collega’s, experten uit de armoedeorganisaties én de minister van Sociale Zaken nadenken over de vraag naar een vernieuwd sociaal beleid voor de toekomst.
Lees meer...

Solidariteit versus armoede

Zal de coronacrisis leiden naar een nieuw sociaal contract dat de strijd tegen de armoede wél kan winnen? Om deze vraag te beantwoorden, gaan vier Antwerpse onderzoekers in dialoog. Stijn Oosterlynck focust op de impact van warme solidariteit en sociale innovatie op armoede in tijden van corona. Bérénice Storms en Marjolijn De Wilde richten zich op de hulpverlening van de OCMW’s tijdens de coronacrisis. Tot slot reflecteert Bea Cantillon over de impact en de tekortkomingen van de koude solidariteit.
Bekijk het webinar...

Onderwijsongelijkheid: terugblik naar de toekomst

Iedereen zou dezelfde kansen moeten krijgen in het leven. Daarom is onderwijs zo belangrijk: het is een grote gelijkmaker. Maar slaagt het in zijn opzet? In dit webinar hebben Luc Huyse, Mieke Van Houtte en Saïda Sakali het over de democratisering van het onderwijs en ongelijkheid.
Bekijk het webinar...

Een rechtvaardige klimaattransitie?

Klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid zijn ongetwijfeld de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. Hoe stemmen het klimaatbeleid en het sociaal beleid op elkaar af? Tim Goedemé stelt vijf stellingen voor een faire klimaattransitie voor. Erik Schokkaert stelt 'lastige vragen' om het debat te openen. Pieter Leroy legt de link met good governance.
Bekijk het webinar...

Het doel van de financiële sector

Wat is het doel van de financiële sector? Wat verwachten we van ons financieel systeem? David Pitt-Watson (University of Cambridge) besprak deze vragen met Luc Van Liedekerke (Universiteit van Antwerpen), Frank Vanaerschot (FairFin) en Tom Van den Berghe (Febelfin).
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Vrouwen, werk en zorg: Naar een nieuwe economische balans

Professor Yana Van der Meulen Rodgers denkt na over hoe we een feministische economie kunnen opbouwen tijdens de Covid-19-pandemie. Daarna deelt Ilse De Vooght het verhaal over het ontstaan en de resultaten van de 30-uren-werkweek, waarmee vrouwenorganisatie Femma vorig jaar experimenteerde.
Bekijk het webinar (in het Engels)...

Naar een financiële markt in dienst van de maatschappij

Hoe gaan we naar een financiële markt in dienst van de maatschappij? Politiek economiste Ann Pettifor en Thomas Van Craen, CEO van Triodos Bank, onderzochten deze vraag in het eerste voorbereidende webinar voor de 'Economy of Francesco'-conferentie. 
Bekijk het webinar...

Christianity, Social Justice and Civic Duty after Assisi 2020

Op 3 oktober 2020 ondertekende Paus Franciscis in Assisi zijn derde encycliek: Fratelli Tutti. Francis Davis onderzoekt wat we kunnen leren uit het document, een halfjaar na de corona-uitbraak in Europa. De hamvraag van zijn lezing is: hoe geven we concreet vorm aan nieuwe strategiëen van sociale en economische verandering en burgerplicht in het huidige ontwrichtende tijdperk?
Bekijk het webinar...

Ecowelvaart

Kost een duurzame economie ons welvaart, of levert duurzaamheid voldoende op? Hoe kan de coronacrisis ons helpen om antwoorden te vinden? Wat zouden het bedrijfsleven en de zorgsector kunnen doen? En hoe kan de overheid ecowelvaart ondersteunen? Arnoud De Meyer, Christ’l Joris, Cathy Macharis en Cathy Berx gingen in gesprek over deze thema’s.
Bekijk het webinar...

De marktcorrigerende impact van sociale economie

Ton Wilthagen, Gorik Ooms en Ides Nicaise brengen een sterk pleidooi voor meer investeringen in de sociale economie. Ze doen een oproep om een verstandig systeem uit te werken dat zorgt voor een evenwichtigere verdeling van de kosten en de opbrengsten van het armoedebeleid.
Bekijk het webinar...

Voedselbanken in nood

De coronacrisis treft niet iedereen in gelijke mate. De voedselbanken trekken aan de noodbel: er is een groot vrijwilligerstekort! UCSIA doet een oproep aan jonge mensen, een oproep die VRT NWS deelt.
Lees het artikel...

Een new deal voor de cultuursector

Hoe organiseren we solidariteit met de kunstensector? Voldoet het kunstenaarsstatuut? Hebben kunstenaars voldoende aan een inkomen of zijn collectieve acties nodig om hen ook platformen aan te bieden? Geert Buelens ging in gesprek met Yasmine Kherbache en Danny Devos, gemodereerd door Annick Schramme.
Bekijk het webinar...

U-turn lessenpakket burgerschapsvorming

UCSIA creëerde een lessenpakket burgerschapsvorming voor leerlingen in het 5e en 6e jaar van het secundair onderwijs in Nederland en België. De inhoud van deze lessen is geïnspireerd door de gratis online U-turnlezingenreeks.
Lees meer...

(Her)bekijk het webinar online!

Op 29 juni nodigden we Frank Vandenbroucke, Paul Scheffer en Willem Lemmens uit voor een boeiend gesprek over solidariteit in Europa tijdens en na de coronacrisis.
(Her)bekijk het webinar...

(Her)bekijk het webinar online!

Op 11 juni hadden Roy Straver en Geert Noels het over de gevolgen van de coronacrisis op het klimaatbeleid en op de economie.
(Her)bekijk het webinar...

Digitale liturgie & pastoraal

Ook geloofsgemeenschappen hebben hun ‘business as usual’ in deze tijd moeten opgeven. Ze hebben moeten zoeken en zoeken nog steeds naar alternatieven, zoals het online aanbieden van eucharistievieringen. Stijn Latré interviewde jezuïet Philip Debruyne sj over digitale liturgie en pastoraal in de Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaalkerk in Mechelen.
Bekijk het interview...

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen