service-learning als pedagogie ter promotie van

inclusie, diversiteit & digital empowerment

UCSIA is sinds 1 januari 2022 coördinator van het driejarige Erasmus+ project SLIDE Service-Learning as a pedagogy to promote Inclusion, Diversity and Digital Empowerment’ (2022-2024), in samenwerking met tien Europese partners, zes hogeronderwijsinstellingen en vier service-learning netwerken. Het SLIDE project wil de service-learning pedagogie verbinden met digital empowerment ter versterking van inclusie en diversiteit. Het project brengt studenten en docenten van verschillende Europese hogeronderwijsinstellingen samen voor uitwisseling van kennis, ervaring en good practices in en met de samenleving.

De COVID-19 crisis toonde aan dat studenten en docenten in het hoger onderwijs (nog steeds) worstelen met de transitie naar meer digitaal onderwijs. Vaak missen deze groepen de kennis en competenties om op een efficiënte, zelfzekere en vlotte wijze met digitale tools en omgevingen om te gaan. Het SLIDE-project wil de verbinding tussen service-learning en digital empowerment verder ontwikkelen door het aanreiken van tools en instrumenten om docenten en studenten te helpen hun digitale competenties te versterken, en door service-learning als pedagogiek verder uit te werken als onderwijsvorm ter versterking van digital empowerment bij alle betrokkenen, zijnde studenten en docenten, alsook maatschappelijke partners en kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

De doelstellingen van het SLIDE project zijn:

  • Het promoten van service-learning als een pedagogie die inclusie, diversiteit en digital empowerment kan versterken;
  • Het uitrusten van studenten met digitale competenties om digitale technologieën op een creatieve, kritische, zelfzekere en inclusieve manier te kunnen gebruiken;
  • Het versterken van de capaciteit en de bereidheid van hogeronderwijsdocenten om mee te gaan in de transitie naar meer digitaal onderwijs;
  • Het faciliteren van uitwisseling en co-creatie van kennis over service-learning en digital empowerment in Europa.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen