UNIversity-COmmunity-leaRNing

Studentenmobiliteit verbinden aan maatschappelijk engagement: het UNICORN-model voor internationale service-learning in hoger onderwijs

Het Erasmus+ project UNICORN (2019-2022) wil een nieuw mobiliteitsschema ontwerpen en testen voor studenten in het hoger onderwijs. Dit nieuwe model verbindt internationale studentenmobiliteit aan een service-learning ervaring. Studenten die een Erasmusuitwisseling volgen aan een van de UNICORN-universiteiten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een service-learning project bij een van de deelnemende maatschappelijke partners.

Een internationale service-learning ervaring geeft hogeronderwijsstudenten nieuwe, ongeziene leerkansen voor het ontwikkelen van de zogenaamde “democratische en burgerschapscompetenties“: burgerzin, samenwerkingsvaardigheden, interculturele vaardigheden, openheid tot culturele verschillen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, kennis en kritisch bewustzijn van zichzelf en anderen, etc. Deze competenties zijn meer dan ooit noodzakelijk om de uitdagingen in onze samenleving het hoofd te kunnen bieden en om als actieve burger en competente professional te kunnen functioneren in de complexe en diverse samenleving van vandaag de dag.

De doelstellingen van het UNICORN-project zijn:

    • het opzetten van een nieuw internationaal mobiliteitsschema voor studenten in het hoger onderwijs waarin de service-learning benadering wordt geïntegreerd;
    • de derde missie en het maatschappelijk engagement van Europese hogeronderwijsinstellingen versterken;
    • de samenwerking tussen universiteiten en maatschappelijke partners versterken;
    • de professionele ontwikkeling van academici aanmoedigen en bijdragen tot de integratie van meer doeltreffende en innovatieve onderwijsmethoden die inzetten op praktijk- en ervaringsgericht leren;
    • bijdragen tot de verdere ontwikkeling van internationale mobiliteit in het hoger onderwijs (vooral in die disciplines waar dit nog onvoldoende ontwikkeld is).

Het UNICORN-project wordt gecoördineerd door de universiteit van Bologna. Het consortium bestaat uit elf partners: vijf universiteiten gekoppeld aan vijf maatschappelijke partners, en de universiteit van Pretoria. Deze laatste vertegenwoordigt een land waar de service-learning pedagogie al verschillende jaren op grote schaal wordt toegepast. UCSIA is bij het UNICORN-project betrokken als maatschappelijke partner, gekoppeld aan de Universiteit Antwerpen.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen