Een economie van de hoop voor mens en aarde

Zorg voor de planeet in de economie
donderdag 10 november 2022

In het verlengde van de voorbije webinarreeksen over Kate Raworths Donuteconomie duiken we ditmaal in het werk van klimaatwetenschapster Katharine Hayhoe.  Met haar boek Hoop voor de aarde biedt zij weerwerk tegen het doemdenken dat het klimaatthema beheerst. Ze doet dit vanuit een originele insteek: als we een catastrofe willen afwenden, moeten we ons beeld van de wereld bijschaven.

Gezien deze gedachte om een filosofische reflectie vraagt, maakt Guy Vanheeswijck vanuit zijn boek Tegendraadse beschouwingen een analyse van de veranderingen in mens-, wereld- en godsbeeld in onze westerse wereld. En het moet gezegd… hij trekt verrassende besluiten.

Wies Willems van Broederlijk Delen spreekt vanuit het perspectief van het Globale Zuiden waar bedrijven mensen-en milieurechten niet altijd naleven. Hij pleit voor een zorgplicht als afdwingbaar juridisch kader om die drieste vrijbuiterij tegen te gaan.

Naar goede gewoonte laten we ook een vernieuwende ondernemer van de Gemeenschapseconomie aan het woord. Alexis Versele (KULeuven) getuigt over zijn persoonlijke engagement en inspiratie vanuit de Gemeenschapseconomie. Daarna reageert studente Anna Maebe (KULeuven) reageert op de presentaties. Martha Claeys modereert de avond.

Kunnen we met voldoende zorg voor de aarde nog hoop in de toekomst hebben? Hoe moeten we ons wereldbeeld bijstellen willen we nog hoop koesteren? Ontdek het samen met ons in deze volgende webinar van onze reeks in samenwerking met de Leerstoel Economie van de Hoop en Broederlijk Delen!

Sprekers

Katharine Hayhoe

Katharine Hayhoe

Texas Tech University

Martha Claeys

Martha Claeys

Universiteit Antwerpen

Guy Vanheeswijck

Guy Vanheeswijck

Universiteit Antwerpen

Alexis Versele

Alexis Versele

KULeuven

Wies Willems

Wies Willems

Broederlijk Delen

Partners

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

logo broederlijk delen

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Tot iedereen mee is.

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

De Gemeenschapseconomie

Lees meer…

Hoop voor de aarde

Hoop voor de aarde

Katharine Hayhoe

Tegendraadse beschouwingen

Tegendraadse beschouwingen

Guy Vanheeswijck

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen