Leerstoel PW Segers

Keren we de rug of terug naar het werk?

Lezing Lode Godderis op 24 mei 2022

Het aantal langdurig arbeidsongeschikten in België blijft zorgwekkend toenemen. Het aantal mensen dat meer dan één jaar ziek is, bereikt bijna het symbolische half miljoen. Zowel de federale als de Vlaamse regering heeft van de aanpak van de langdurig zieken een prioriteit gemaakt. Eén van de nieuwe aanpassingen is de inschakeling van terug-naar-werk-coaches. Tegelijkertijd woedt een debat of strenger optreden dan wel meer incentives nodig zijn om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen en bedrijven aan te zetten om meer in te zetten op de terugkeer van langdurig zieken. In deze lezing gaat prof. dr. Lode Godderis (KU Leuven & IDEWE) op zoek naar de oorzaken van het hoge aantal langdurig arbeidsongeschikten, staat hij stil bij verschillende verklaringen en evalueert hij het beleid van vandaag. Doen we genoeg om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen? En vooral: wat kunnen we doen om te vermijden dat mensen voor lange tijd uitvallen?

Na afloop van de lezing bieden we een receptie aan.

Leerstoel P.W. Segers

over sociaal beleid in nagedachtenis van Paul-Willem Segers, Belgische politicus en een vooraanstaande leider van de christelijke arbeidersbeweging.

Wanneer?

dinsdag 24 mei 2022
17.00 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen – Stadscampus
Aula R.004 Aula R.014
Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Je kan gratis deelnemen aan deze lezing,
maar vergeet niet om voor 22 mei 2022
online in te schrijven.

Spreker

Lode Godderis

Lode Godderis

Prof. dr. Lode Godderis is CEO bij preventiedienst IDEWE en hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van KU Leuven. Hij onderzoekt de impact van werk op de gezondheid en ook omgekeerd hoe gezondheid het werk(on)vermogen kan beïnvloeden. Hij was lid van de GEMS, Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19.
Op internationaal niveau is hij betrokken bij verschillende Europese projecten waaronder Exposome Project for Health and Occupational Research; Meteor Mental Health: a focus on retention of healthcare workers; en HBM4EU Science and Policy for a Healthy Future.

Partner

beweging.net Antwerpen

Netwerk van christelijke en sociale organisaties

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen