Leerstoel P.W. Segers 2024

De sociale strijd van het klimaatbeleid

Kiezen voor een ecosociaal Europa

lezing en paneldebat op 16 mei 2024

De P.W. Segers leerstoel 2024 staat in het teken van de sociale aspecten van het Europese klimaatbeleid. Is Europa al te ijverig in zijn klimaatdoelstellingen en verliest het daardoor zijn burgers te veel uit het oog? Daarom gaan we naar de kern, het kloppende hart, van de Europese Green Deal: is die voldoende sociaal? Kunnen ecologische en sociale doelstellingen voldoende op elkaar worden afgestemd? En zo ja, hoe kunnen ze met elkaar verbonden worden om een groener én socialer (en dus een welvarender) Europa uit te bouwen?

Professor Hans Bruyninckx, voormalig directeur van het Europees Milieuagentschap, stelt vast dat de doelstellingen van klimaatneutraliteit en natuurherstel ondertussen helder werden vastgelegd in verdragen en beleid. De sociale dimensie van deze transitie is echter minder duidelijk. In zijn lezing op 16 mei gaat hij na wat een duurzaamheidstransitie betekent en hoe we deze vanuit de sociale dimensie kunnen bekijken en realiseren.

Daarna sluiten theoloog Jacques Haers sj en bioloog Herwig Leirs aan voor een paneldebat onder moderatie van Bea Cantillon, sociologe en experte op het gebied van armoede, ongelijkheid en sociale zekerheid.

Leerstoel P.W. Segers

over sociaal beleid in nagedachtenis van Paul-Willem Segers, Belgische politicus en een vooraanstaande leider van de christelijke arbeidersbeweging.

Wanneer?

16 mei 2024
20.00 – 22.30 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen – Hof van Liere
F. de Tassiszaal
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Je kan gratis deelnemen, maar vergeet niet om voor 12 mei online in te schrijven.

Programma

20.00 uur

Welkom door Erik De Bom, adjunct-directeur UCSIA

20.05 uur

Transitie naar een duurzame samenleving: sociale doelstellingen binnen de grenzen van de planeet!

Hans Bruyninckx, Professor of Environmental Governance UAntwerpen

Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de toenemende wereldwijde vervuiling en afvalstroom worden steeds meer gezien als de ‘tripple planetary crisis’. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de Europese Green Deal zijn daarop respectievelijk het globale en Europese antwoord. We moeten onze samenleving een toekomst geven binnen de grenzen van de planeet. De doelstellingen van klimaatneutraliteit en de natuurherstel zijn ondertussen helder en liggen vast in verdragen en beleid. De sociale dimensie van deze transitie is minder duidelijk, maar staat steeds meer in de kijker omwille van protesten en tegenkanting. In deze lezing gaan we na wat een duurzaamheidstransitie betekent en hoe deze vanuit de sociale dimensie kan bekeken en gerealiseerd worden. Dit is een centraal vraagstuk voor de toekomst van ons Europese welvaartsmodel, de sociale zekerheid en (on)gelijkheidsvraagstukken.

20.50 uur

Panelgesprek o.l.v. Bea Cantillon

Met Hans Bruyninckx, Jacques Haers en Herwig Leirs

In dit paneldebat gaan we nog wat dieper in op het vraagstuk van de verstrengeling van ecologische en sociale doelstellingen. In zijn lezing heeft Hans Bruyninckx een panoramische blik geboden op het Europese klimaatbeleid en de uitdagingen geschetst om het Europese welvaartsmodel intact te houden en te versterken. De zoektocht naar de fundamenten van een sociaal-ecologische verzorgingsstaat was ook één van de opdrachten van het Hoog Comité voor een Rechtvaardige Transitie waarvan Bea Cantillon voorzitter was. Hoe kijken een theoloog en bioloog naar deze uitdagingen?

Jacques Haers is theoloog, professor emeritus aan de KU Leuven en jezuïet. Hij werkte mee aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaamheidsbeleid aan zijn alma mater. Ook als jezuïet is hij nu verantwoordelijk voor alle kwesties over duurzaamheid. Hij ijvert ervoor de natuur niet te zien als een gebruiksvoorwerp maar als een medespeler en mens en natuur in een nauwe, onlosmakelijke samenhang te benaderen. Welke fundamentele waarden staan er volgens hem op het spel als we willen werken aan de transitie naar een duurzame samenleving?

Herwig Leirs is bioloog en verkozen als nieuwe rector van de Universiteit Antwerpen vanaf 1 september. Als bioloog hecht hij veel belang aan het behoud van een sterke biodiversiteit. Daarbij benadrukt hij dat er geen tegenstelling hoeft te zijn tussen ecologie en economie. Integendeel! Rijke ecosystemen hebben tal van onvervangbare troeven gaande van het leveren van voedsel tot het creëren van culturele en spirituele waarden. Als kersvers rector zal hij ook zijn stempel drukken op wat hij vanzelfsprekend de duurzaamheid noemt van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en bedrijfsvoering. Hoe kan een universiteit bijdragen aan de broodnodige transitie naar een ecologische en sociale samenleving?

21.30 uur

Receptie

22.30 uur

Einde

Sprekers

Prof. Dr. Hans Bruyninkx

Prof. Dr. Hans Bruyninkx

Universiteit Antwerpen

Em. Prof. Dr. Jacques Haers sj

Em. Prof. Dr. Jacques Haers sj

KU Leuven

Prof. Dr. Herwig Leirs

Prof. Dr. Herwig Leirs

Universiteit Antwerpen

Wil je er graag bij zijn?

Je kan gratis deelnemen, maar vergeet niet om hieronder in te schrijven voor 12 mei.

De inschrijvingen lopen nog

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen