sociopolis webinarreeks

Tijd voor de mens in zorg en economie

Seminariereeks 2021-2022

Met ‘Tijd voor de mens in zorg en economie’ stellen Sociopolis, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en UCSIA een seminariereeks voor waarin we zullen ingaan op de vraag hoe we in de zorg alsook in het bedrijfsleven de balans kunnen bewaren tussen twee verschillende vormen van tijdsbeleving: namelijk de efficiënte tijd en de zinvolle tijd. We stellen vast dat deze balans, tussen actie en bezinning, vandaag grondig verstoord is en bieden concrete oplossingen aan.

Doorheen zes donderdagavonden zullen de sprekers, vanuit hun eigen expertise en achtergrond, een licht proberen te werpen op een zinvolle tijdsbeleving. Tevens willen ze nagaan hoe een juiste tijdsbeleving concreet kan benut worden voor een herdenken en omdenken van zorg- en bedrijfsmodellen.

We halen de mosterd voor deze seminariereeks bij het onderscheid dat in de klassieke oudheid werd gemaakt tussen twee mythologische figuren: Chronos en Kairos. Chronos staat voor de opeenvolging van de tijd (de tijd die onze klokken weergeven) en Kairos, de jongste zoon van Zeus, verpersoonlijkt het juiste moment om een activiteit te verrichten. Net zoals de Grieken vereerden ook de Romeinen de godin Occasio (het juiste moment). Vandaag wordt Kairos gelinkt aan de vertraagde of de innerlijke tijd die ons ertoe brengt de juiste keuzes te maken.

Chronos en Kairos zijn beide noodzakelijk, zowel in de zorg alsook in het bedrijfsleven. We moeten een balans vinden tussen efficiënt en zinvol met onze tijd omgaan, tussen de lineaire en de innerlijke tijd, tussen daad en reflectie. Dat evenwicht helt vandaag naar één kant door. Chronos leidt de dans en Kairos zit in het verdomhoekje. Nochtans bieden juist momenten van crisis ‘een uitgelezen kans om Kairos bij zijn lok te grijpen’, aldus de Nederlandse schrijfster en filosofe Joke J. Hermsen in haar boek Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. Want ‘als de nood het hoogst is, dwingt de tijd je om hem te onderbreken en een kairotisch ogenblik te creëren, zodat de crisis kan bezworen worden’.

Sociopolis, de Leerstoel Economie van de Hoop en UCSIA pleiten voor hoop in de zorg en de economie. Hoop is gerichtheid op de toekomst en houdt daarom ook een sterke tijdsbeleving in. In tegenstelling tot de efficiëntietijd is de tijd van de hoop geënt op het onderscheiden van het Kairos-moment: wanneer en hoe kunnen we zinvol handelen? Alle sprekers in deze reeks zijn op een of andere manier bezig met deze onderscheiding.

Programma

7 oktober 2021
20.00-22.00 uur

Joke J. Hermsen
Schrijfster, filosofe en kunstkenner
Publiceerde boeken en teksten over Chronos en Kairos, in relatie ook met hoe we vandaag economisch georganiseerd zijn en de impact daarvan op mens en planeet.

14 oktober 2021
20.00-22.00 uur

Luc Verhulst
CEO van Gezondheidscampus Sanapolis
Sanapolis is een plek waar werkgevers hun medewerkers kunnen laten de-connecteren en werken aan een gezonde levensstijl. We leven vandaag immers in een wereld waar tijd en rust luxeproducten zijn.

21 oktober 2021
20.00-22.00 uur

Katrien Ruytjens en Bernadette Van den Heuvel
Katrien is ethiekondersteuner, intervisor en docent ethiek & zingeving en co-auteur van ‘Ruimte voor het onverwachte. Mensen helpen aanvaarden’.
Bernadette is directeur ouderenzorg bij Zorgnet-Icuro

Titel van hun bijdrage: De schildpad en de haas, tijd en de kunst van het zorgen. 

3 maart 2022
20.00-22.00 uur

Toon Vandevelde
Econoom en filosoof, professor emeritus KU Leuven
Zijn vakgebied beslaat de moraalfilosofie, meer in het bijzonder: de sociale rechtvaardigheid, de filosofie van de sociale zekerheid, het samengaan van economie en ethiek en de geluksfilosofie.

10 maart 2022
20.00-22.00 uur

Stefanie Broes
Co-founder Moonbird
Moonbird ontwikkelt fysieke hulpmiddelen die het mensen gemakkelijk maken om ademhalingsoefeningen te doen om zo meer ontspannen of rustiger worden.

17 maart 2022
20.00-22.00 uur

Luc Van Gorp
Voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Auteur van ‘Mensenmaat, Een pleidooi voor imperfectie’

Wanneer?

7, 14, 21 oktober 2021, 20.00-22.00 uur
3, 10, 17 maart 2021, 20.00-22.00 uur

Waar?

Online.
Je ontvangt de link na inschrijving.

Inschrijven

Deelname is gratis.
Vergeet niet om online in te schrijven
onderaan deze pagina.

Organisatoren

Sociopolis

Sociopolis

Samen-werkend aan een zorgzame samenleving met een Hart voor zorg van iedereen én voor iedereen

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

in samenwerking met

logo SPES-forum

SPES-forum

Spiritualiteit in economie & samenleving

MagaZijn

MagaZijn

MagaZijn is een open doos vol verhalen en ideeën over zingeving

Zorgnet-Icuro

Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg willen aanbieden

Wil je er graag bij zijn?

Deelname is gratis, maar vergeet niet om in te schrijven met het formulier hieronder.

Naam*
E-mail*
Ik wil deelnemen aan:*
Wat gebeurt er met jouw gegevens?*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31