sociopolis webinarreeks

Tijd voor de mens in zorg en economie

Seminariereeks 2021-2022

Met ‘Tijd voor de mens in zorg en economie’ stellen Sociopolis, de Trends Leerstoel Economie van de Hoop en UCSIA een seminariereeks voor waarin we zullen ingaan op de vraag hoe we in de zorg alsook in het bedrijfsleven de balans kunnen bewaren tussen twee verschillende vormen van tijdsbeleving: namelijk de efficiënte tijd en de zinvolle tijd. We stellen vast dat deze balans, tussen actie en bezinning, vandaag grondig verstoord is en bieden concrete oplossingen aan.

Doorheen zes donderdagavonden zullen de sprekers, vanuit hun eigen expertise en achtergrond, een licht proberen te werpen op een zinvolle tijdsbeleving. Tevens willen ze nagaan hoe een juiste tijdsbeleving concreet kan benut worden voor een herdenken en omdenken van zorg- en bedrijfsmodellen.

We halen de mosterd voor deze seminariereeks bij het onderscheid dat in de klassieke oudheid werd gemaakt tussen twee mythologische figuren: Chronos en Kairos. Chronos staat voor de opeenvolging van de tijd (de tijd die onze klokken weergeven) en Kairos, de jongste zoon van Zeus, verpersoonlijkt het juiste moment om een activiteit te verrichten. Net zoals de Grieken vereerden ook de Romeinen de godin Occasio (het juiste moment). Vandaag wordt Kairos gelinkt aan de vertraagde of de innerlijke tijd die ons ertoe brengt de juiste keuzes te maken.

Chronos en Kairos zijn beide noodzakelijk, zowel in de zorg alsook in het bedrijfsleven. We moeten een balans vinden tussen efficiënt en zinvol met onze tijd omgaan, tussen de lineaire en de innerlijke tijd, tussen daad en reflectie. Dat evenwicht helt vandaag naar één kant door. Chronos leidt de dans en Kairos zit in het verdomhoekje. Nochtans bieden juist momenten van crisis ‘een uitgelezen kans om Kairos bij zijn lok te grijpen’, aldus de Nederlandse schrijfster en filosofe Joke J. Hermsen in haar boek Kairos. Een nieuwe bevlogenheid. Want ‘als de nood het hoogst is, dwingt de tijd je om hem te onderbreken en een kairotisch ogenblik te creëren, zodat de crisis kan bezworen worden’.

Sociopolis, de Leerstoel Economie van de Hoop en UCSIA pleiten voor hoop in de zorg en de economie. Hoop is gerichtheid op de toekomst en houdt daarom ook een sterke tijdsbeleving in. In tegenstelling tot de efficiëntietijd is de tijd van de hoop geënt op het onderscheiden van het Kairos-moment: wanneer en hoe kunnen we zinvol handelen? Alle sprekers in deze reeks zijn op een of andere manier bezig met deze onderscheiding.

Herbekijk

Joke J. Hermsen – 7 oktober 2021

Joke J. Hermsen is schrijfster, filosofe en kunstkenner. Ze publiceerde boeken en teksten over Chronos en Kairos, in relatie ook met hoe we vandaag economisch georganiseerd zijn en de impact daarvan op mens en planeet.

Luc Verhulst – 14 oktober 2021

Luc Verhulst is CEO van Gezondheidscampus Sanapolis. Dat is een plek waar werkgevers hun medewerkers kunnen laten de-connecteren en werken aan een gezonde levensstijl. We leven vandaag immers in een wereld waar tijd en rust luxeproducten zijn.

Katrien Ruytjens en Bernadette Van den Heuvel

De schildpad en de haas, tijd en de kunst van het zorgen. Katrien Ruytjens is ethiekondersteuner, intervisor en docent ethiek & zingeving en co-auteur van ‘Ruimte voor het onverwachte. Mensen helpen aanvaarden’. Bernadette Van den Heuvel is directeur ouderenzorg bij Zorgnet-Icuro

Toon Vandevelde – 3 maart 2022

Toon Vandevelde is econoom en filosoof en professor emeritus aan de KU Leuven. Zijn vakgebied beslaat de moraalfilosofie, meer in het bijzonder: de sociale rechtvaardigheid, de filosofie van de sociale zekerheid, het samengaan van economie en ethiek en de geluksfilosofie.

Stefanie Broes – 10 maart 2022

Stefanie Broes is co-founder van Moonbird. Moonbird ontwikkelt fysieke hulpmiddelen die het mensen gemakkelijk maken om ademhalingsoefeningen te doen om zo meer ontspannen of rustiger worden.

Luc Van Gorp – 17 maart 2022

Luc Van Gorp is voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en auteur van ‘Mensenmaat, Een pleidooi voor imperfectie’.

Organisatoren

Sociopolis

Sociopolis

Samen-werkend aan een zorgzame samenleving met een Hart voor zorg van iedereen én voor iedereen

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoel aan de Universiteit Antwerpen die werk maakt van een sociale, ecologische en zinvolle economie

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

in samenwerking met

logo SPES-forum

SPES-forum

Spiritualiteit in economie & samenleving

MagaZijn

MagaZijn

MagaZijn is een open doos vol verhalen en ideeën over zingeving

Zorgnet-Icuro

Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg willen aanbieden

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen