Is er nog werk voor laaggeschoolden in België?

webinar op 7 mei 2021

Bij geen enkele groep is de arbeidsmarktparticipatie zo laag als bij de laaggeschoolden. Niet alleen hebben zij minder kans op tewerkstelling, de banen waarin laaggeschoolden terechtkomen, zijn ook vaker laagbetaald, deeltijds en tijdelijk. Bovendien zorgen talrijke internationale tendensen, zoals globalisering, digitalisering en automatisering, ervoor dat de vraag naar laaggeschoolde arbeid steeds verder daalt. Daarnaast legt een doorgedreven zoektocht naar kostenbesparingen extra druk op laagproductieve arbeid. Tegelijk wendt de overheid een heel arsenaal aan beleidsinstrumenten aan om de tewerkstellingskansen van laaggeschoolden te verhogen, en dragen vele bedrijven sociale waarden hoog in het vaandel. Dit geeft aanleiding tot belangrijke vragen. Zullen internationale trends ervoor zorgen dat kwetsbare profielen in het beste geval in een precaire tewerkstelling terechtkomen? Welke tools hebben bedrijven, werknemers en overheden om kwaliteitsvolle tewerkstelling te garanderen? Kan kwaliteitsvolle tewerkstelling voor kwetsbare profielen hand in hand gaan met een hoge tewerkstellingsgraad? Dit webinar wil in eerste instantie licht laten schijnen op de huidige positie van laaggeschoolden op de Belgische arbeidsmarkt, als startpunt van een lezingenreeks die verder de antwoorden op deze belangrijke vragen zal verkennen.

Bekijk het webinar!

Steven Vanackere is ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en vicegouverneur van de Nationale Bank van België. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bracht recent een omvangrijke studie uit naar de positie van laaggeschoolden op de Belgische arbeidsmarkt. Tijdens dit webinar zal Steven Vanackere dit rapport voorstellen. Chris Serroyen, hoofd van de ACV-studiedienst, zal naar aanleiding van de nabije herdenking van de encycliek Rerum Novarum en in reactie op het voorgestelde rapport, een aantal bekommernissen rond kwetsbare profielen op de arbeidsmarkt naar voren brengen.

Dit is een lezing in het kader van de leerstoel P.W. Segers, ondersteund door UCSIA en beweging.net Antwerpen.

Meer weten?

Rapport - Welke positie hebben laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België - Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Lees het rapport over de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt in België van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid.

Organisatoren

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

beweging.net

Netwerk van christelijke en sociale organisaties

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen