Opleiding Vredeseducatiee

Opleiding Vredeseducatie 2021

In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een actief proces. Ook bij afwezigheid van geweld is nadenken over en ijveren voor vrede noodzakelijk om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen. Gelet op het broze karakter van dit hoge goed, wil de opleiding vredeseducatie een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming inzake het bewaren en versterken van innerlijke vrede en vrede/burgerschap in een relationele context.

Doel

1. Verwerving van basiselementen
(kennis, vaardigheden, attitudes) en expertise om vruchtbaar om te gaan met conflictsituaties en geweld in de eigen leefwereld en daarbuiten;

2. Constructief leren omgaan
met conflicten en geweldsvormen in onderwijs en maatschappij;

3. Weerbaarheid verhogen
van individuen en groepen om zo min mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en conflictsituaties; 

4. Bijdragen tot de verhoging van de draagkracht en expertise
van individuen, groepen en/of organisaties, die ijveren voor een geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving;

5. Bevorderen van (ethisch) burgerschap
in een kosmopolitisch perspectief;

6. Kritisch en empathisch omgaan
met de democratie, de rechtstaat, de verzorgingsstaat, de pluralistische, seculiere, postmoderne samenleving en de wetenschap (als grondslag van kennis).

(Deze opsomming is niet-limitatief.)

 

Voor wie

We richten ons naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en daarbuiten en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Verder richten we ons ook naar professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten aan universiteit en hogeschool en naar beleidsverantwoordelijken. (Deze opsomming is niet-limitatief.)

Programma

21 september 2021
19-21 uur, aula R.014

Academische opening – René Girard en het zondebokmechanisme
Docent: Stijn Latré – gratis

22 september 2021
14-17 uur, aula R.230

Postmodern: een spel van brokken en lijmen
Docenten: Rik Pinxten & J.P. Van Bendegem & Peter Schmidt

29 september 2021
14-17 uur, aula C.003

Psychiatrisch stigma
Docent: Erik Thys

6 oktober 2021
14-17 uur, aula C.003

Haatzaaiers. Extreemrechtse radicalisering
Docenten: Paul Ponsaers & Elke Devroe

13 oktober 2021
14-17 uur, aula C.003

Wie is wie (Identiteit)?
Docent: Willy Bruggeman

20 oktober 2021
14-17 uur, aula C.003

Armoede als vorm van structureel geweld
Docent: te bevestigen

27 oktober 2021
14-17 uur, aula C.003

Geweld herdacht voorbij oorlog en vrede
Docent: Geert Van Coillie

17 november 2021
14-17 uur, aula C.003

“ja of JA” De strategie van het geluk
Docent: Frederik Imbo

24 november 2021
14-17 uur, aula R.002

Wat heeft het klimaat met vrede te maken?
Docente: Valerie Del Re

1 december 2021
14-17 uur, aula C.003

Kinderen & gewapende conflicten
Docente: Wendy De Bondt

8 december 2021
14-17 uur, aula C.003

Kernwapens, weg ermee!
Docent: Tom Sauer

Contact

Voor vragen over het programma

Roger Boonen
rogerboonen@hotmail.com

Voor vragen over de inschrijvingen

UCSIA vzw
info@ucsia.be

ORGANISATIE

De stuurgroep van de Opleiding Vredeseducatie organiseert een permanent vormingsaanbod i.v.m. vredeseducatie en (ethisch) burgerschap, en dat gebeurt onder auspiciën van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen vzw (UCSIA) en in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Verder wordt ook samengewerkt met nog andere organisaties (zie: Ondersteunende organisaties).

Stuurgroep

 • Luc Braeckmans (Voorzitter stuurgroep OV, Universiteit Antwerpen)
 • Roger Boonen (Coördinator OV, erelector Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)
 • Roger Standaert (Emeritus Universiteit Gent, internationale pedagogiek)
 • Peter Visser (Universiteit Antwerpen, VEFO)
 • Theo Geuens (T&O, bemiddeling)
 • Ivo Bogaerts (Gegradueerde geriatrische verpleegkundige)
 • Guido Ooghe (Medewerker Unesco Platform Vlaanderen)
 • Frank Compère (Zorgleerkracht basisschool De Schatkist)
 • Jef Vlaminckx (Ervaringsdeskundige basisonderwijs)
 • Dirk Van Rossem (Bisschoppelijk gedelegeerde DSKO)
 • Wim Van Overmeire (Leerkracht steinerpedagogie en kunstenaar)
 • Christine Van Rie (Financieel directeur van Jacobs België)
 • Nele De Witte (Directeur IDCO, secundair onderwijs)
 • Dirk Coeckelberghs (Educatief auteur; gespecialiseerd in ethiek en bedrijfswereld)
 • Sandy Heylen (Afgevaardigde van de cursisten)
 • Peter Nys (Afgevaardigd bestuurder Koba Zuidkant)
 • Micheline Van Waeyenberge (Afgevaardigde van de cursisten)
 • Veerle Peeters (Leerkracht lager onderwijs De Schatkist)

Ondersteunende organisaties

 • Universiteit Antwerpen
 • Diocesaan Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
 • Vormingscentrum Guislain, Broeders van Liefde
 • Pax Christi Vlaanderen
 • Academie voor Levenskunst
 • Unesco Platform Vlaanderen
 • Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen
 • Without-Walls

Wil je er graag bij zijn?

Inschrijvingsgeld voor 10 sessies
standaardtarief: 120 euro voor leerkrachten en andere cursisten
kortingstarief: 65 euro voor

 • studenten
 • deelnemers met een vervangingsinkomen (pensioen/uitkering) of zonder inkomen
 • deelnemers aan de opleiding vredeseducatie 2020 (als coronacompensatie)

Inschrijvingsgeld per sessie
Deelname aan de openingssessie op 21 september is gratis.
standaardtarief: 15 euro voor leerkrachten en andere cursisten
kortingstarief: 10 euro voor

 • studenten
 • deelnemers met een vervangingsinkomen (pensioen/uitkering) of zonder inkomen
 • deelnemers aan de opleiding vredeseducatie 2020 (als coronacompensatie)

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen