Social Justice & Mining

Sociale rechtvaardigheid in de mijnbouw

EU beleid inzake handel in mineralen

UCSIA/USOS-conferentie (in het Engels) op dinsdag 14 februari 2023

In maart 2022 verwelkomden UCSIA en USOS (Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking) Divin-Luc Bikubanya als fellow van het European Leadership Programme (ELP). Als econoom en onderzoeker aan het Centre d’Expertise en Gestion Minière (CEGEMI) van de katholieke universiteit van Bukavu, Democratische Republiek Congo, is hij begaan met de situatie in de informele mijnbouw. Deze conferentie over het EU-beleid inzake de handel in mineralen, vormt het orgelpunt van zijn traject bij UCSIA en USOS. Het beantwoordt aan de missie voor sociale rechtvaardigheid van beide organisaties en versterkt de samenwerking met het ‘Justice in Mining’-netwerk van de Sociëteit van Jezus.

De handel in mineralen heeft een nefaste impact op het milieu en leidt tot sociale conflicten en inbreuken op de mensenrechten. Hoe kan Europese regulering bijdragen tot eerlijkere internationale handel in mineralen en betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming in mijnbouwlanden? Welke rol kunnen bedrijven spelen? Wat kan onderzoek inbrengen en hoe kan belangenbehartiging een verschil maken?

De conferentie geeft een kritische analyse van recente beleidsinitiatieven, zoals de regelgeving over conflictmineralen van januari 2021 en het wetsvoorstel over ‘due diligence’ van februari 2022 en de rol van het bedrijfsleven.

Lezingen worden verzorgd door onderzoekers van CEGEMI, IOB en HIVA. Dit wordt gevolgd door een debat met beleidsmakers en academici, bedrijfsleiders en niet-gouvernementele organisaties.

Meer info en details programma vind je op de Engelstalige webpagina.

Wanneer?

Dinsdag 14 februari 2023
14.00 – 18.00 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen, Stadscampus
Grauwzusters Promotiezaal
Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Je kan gratis deelnemen.
Online inschrijven kan tot 12 februari 2023.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen