Scribani Netwerk

Op initiatief van Mark Rotsaert sj, voorzitter van de Conferentie van Europese Provinciale Oversten van de jezuïeten, zette UCSIA in 2003 het Scribani-netwerk in de steigers. Het groepeert 13 onderzoeksinstellingen en sociale centra die verbonden zijn met de Jezuïetenorde uit 8 Europese landen. Deze instellingen stofferen het beleidsdebat over maatschappelijke thema’s zoals migratie, ze vormen professionelen zoals journalisten of ze voeren concrete maatschappelijke actie zoals armenzorg of steun aan vluchtelingen.

Tweejaarlijks vindt een Scribani-conferentie plaats met volgende doelstellingen:

  • medewerkers van de organisaties in het netwerk samenbrengen met deskundigen en opiniemakers om vanuit een gelovige inspiratie na te denken over een concreet onderwerp dat raakt aan rechtvaardigheid en de Europese toekomst;
  • als netwerk duidelijke perspectieven en voorstellen formuleren voor het sociale, culturele en economische beleid, zowel internationaal als nationaal.

In de tussenliggende jaren komt het netwerk bijeen om onderlinge informatie uit te wisselen en een onderzoeksthema uit te diepen tijdens een academisch seminarie.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen