Boekvoorstelling
Zalig de armen van geest

Het recent verschenen boek ‘Zalig de armen van geest’, geschreven door Christian de Borchgrave, zoomt in op de sociale toestand tijdens het interbellum. In deze tijd van armoede kreeg het katholicisme in Vlaanderen tegenstand van het communisme en socialisme. De auteur, historicus van opleiding, bestudeert opvattingen van de kerk over sociaaleconomische kwesties in deze periode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen uit de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.

Emmanuel Gerard, emeritus professor aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, zal een repliek verzorgen.

Wanneer?

27 november 2019
19:00-21:00 uur

Waar?

Elsschotzaal, Hof van Liere
Prinsstraat 13b
2000 Antwerpen

Hoe deelnemen?

Deelname is gratis, gelieve vooraf online in te schrijven.

Een samenvatting van het boek:

Sinds het einde van de 19de eeuw wilde de christelijke arbeidersbeweging een structureel antwoord bieden op de sociaaleconomische wantoestanden die met de industrialisering gepaard gingen. Maar in het interbellum nog kregen de gelovigen vanop de kansel te horen dat de al twintig eeuwen oude christelijke liefdadigheid (van de kant van de welstellenden) en lijdzaamheid (van de kant van de behoeftigen) meer dan voldoende waren om de sociale kwestie op te lossen. Katholieke werkliedenverenigingen waren voor de Vlaamse geestelijken hoogstens een noodzakelijk kwaad om het socialisme en het communisme in te dammen en de maatschappij voor Christus te heroveren.

Als de sociaaleconomische net zomin als de politieke, de culturele en de religieuze democratisering bij de clerus genade vond, was het omdat die de moderne wereld kenmerkte. Een wereld die uit de renaissance, de reformatie, de verlichting en de Franse Revolutie ontstaan was. Een wereld waarin, tegen alle christelijke wereldverachting in, materialisme en zinnelijkheid hoe langer hoe meer de bovenhand kregen.

In samenwerking met:

Uitgeverij Vrijdag

Onafhankelijke literaire uitgeverij gevestigd in Antwerpen sinds juni 2008

Ruusbroecgenootschap

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de studie van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen