Interreligieuze studiedag voor leerkrachten r.-k. godsdienst & islamitische godsdienst

Donderdag 19 oktober 2023

De politiek en het publieke debat kijken vandaag de dag met argusogen naar de levensbeschouwelijke vakken in ons Vlaamse onderwijs. Zowel voor- als tegenstanders doen hun zegje over de plaats die deze vakken wel of niet in de toekomst moeten innemen. De debatten zijn verdeeld en gepolariseerd en lijken voorbij te gaan aan wie er echt toe doet: de leerling.

Jongeren leven vandaag de dag in een heel andere context dan vroeger. Waar religie vroeger onderdeel was van alle aspecten van het leven, keuze van school, jeugdbeweging, ziekenfonds, etc., is die religie vandaag veel minder verweven in het leven van jongeren. Maatschappelijke tendensen als secularisering, ontzuiling en migratie hebben ervoor gezorgd dat religie nieuwe vormen heeft aangenomen, waarbij religieuze beleving veel diverser en minder vanzelfsprekend is dan vroeger het geval was. Dit heeft geleid tot een andere, meer persoonlijke en individuele religieuze beleving.

Ook in de godsdienstlessen is deze cultuuromslag voelbaar. In onze klassen zitten jongeren met uiteenlopende profielen: van vrijzinnige en atheïstische leerlingen, tot leerlingen met een uitgesproken religieuze identiteit. Aan elk van deze jongeren willen we waardevol onderwijs aanbieden dat ruimte en aandacht geeft aan hun eigen ideeën en traditie. Op die manier kan godsdienstonderwijs voor alle leerlingen relevant zijn en constructief bijdragen aan het samenleven, ook in een geseculariseerde context.

Hoewel we geloven in de meerwaarde van levensbeschouwelijke vakken, blijft het moeilijk om die meerwaarde voor onszelf te benoemen en te expliciteren aan onze leerlingen en in het publieke debat. Tijdens de interreligieuze studiedag ‘De meerwaarde van godsdienstonderwijs voor de leerling in een geseculariseerde context’ willen we daarom samen nadenken en in gesprek gaan over die meerwaarde. Wat beogen we met ons godsdienstonderwijs? Hoe kan het leerlingen helpen om de uitdagingen van de samenleving het hoofd te bieden? En wat is het maatschappelijke surplus van leerlingen die een levensbeschouwelijk vak volgen?

Door met elkaar in gesprek te gaan vanuit de eigen traditie trachten we een antwoord te formuleren op bovenstaande vragen. Vanuit een respectvolle dialoog verscherpt onze blik op de meerwaarde van het godsdienstonderwijs en funderen we onze eigen lesopdracht in een geseculariseerde context.

UCSIA organiseert deze interreligieuze studiedag in samenwerking met de inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst en islamitische godsdienst.

De studiedag is volzet. De inschrijvingen werden afgesloten.

Wanneer?

19 oktober 2023
9.30 – 16.00 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen – Hof van Liere
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 euro.
Gratis deelname voor studenten.
VOLZET

Programma

09.00 uur

Onthaal met koffie

09.30 uur

Welkom & bezinningsmoment

09.45 uur

Lezing: Secularisering & religieuze verandering in een postmoderne westerse cultuur

Anneke Pons-de Wit (KU Leuven)

Anneke Pons- de Wit is cultuursocioloog met een speciale interesse voor de sociale implicaties van (religieuze) levensbeschouwingen. Ze is verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Haar doctoraatsonderzoek gaat over de impact van religieus pluralisme op de religieuze identiteiten van gelovigen, aanhangers van nieuwe spirituele stromingen en atheïsten.

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Dubbelinterview: de meerwaarde van godsdienstonderwijs – visie vanuit beide tradities

Moderator: Luc Braeckmans (Universiteit Antwerpen)

Sprekers:

    • Gertjan Monteyne voor rooms-katholieke godsdienst
    • Mourad El Meziani voor islamitische godsdienst

Luc Braeckmans doceerde diverse wijsgerige en psychologische opleidingsonderdelen aan de Universiteit Antwerpen. Momenteel is hij als ‘professor – emeritus met opdracht’ aan de Universiteit Antwerpen verbonden, waar hij doceert aan de Antwerp School of Education, aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, en aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Hij is voorzitter van het Centrum voor Andragogiek (CVA), een academisch opleidingscentrum voor schooldirecteuren secundair onderwijs.

Gertjan Monteyne is inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs. Hij is verantwoordelijk voor de inspectie en begeleiding van leraren godsdienst binnen het bisdom Brugge (West-Vlaanderen).  Hij is tevens lid van de commissie levensbeschouwelijke vakken en de samenwerkingsraad van de Thomas website. Hij behaalde een master in de godsdienstwetenschappen en godgeleerdheid aan de KU Leuven.

Mourad El Meziani is lerarenopleider aan de AP Hogeschool Antwerpen. Hij richt zich vooral op het opleiden van toekomstige leerkrachten islamitische godsdienst secundair onderwijs waar rekening gehouden wordt met de interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog. Door middel van verschillende projecten werkt hij aan een inclusieve samenleving waar respect, dialoog en wederzijds begrip centraal staan. Hij behaalde een master in de religiewetenschappen optie islamitische theologie aan de KU Leuven.

12.15 uur

Lunch

Mogelijkheid voor middaggebed in stille ruimte UA

13.30 uur

Workshop & gedachtewisseling tussen beide tradities

o.l.v. inspecteurs-adviseurs r.-k. & islamitische godsdienst

15.00 uur

Terugkoppeling: De meerwaarde van godsdienstonderwijs voor mijn leerlingen

15.45 uur

Afsluitende conclusies

16.00 uur

Einde

Sprekers

Anneke Pons- de Wit

KU Leuven

Anneke Pons- de Wit is cultuursocioloog met een speciale interesse voor de sociale implicaties van (religieuze) levensbeschouwingen. Ze is als promovendus en stafmedewerker onderwijs verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Haar promotieonderzoek gaat over de impact van religieus pluralisme op de religieuze identiteiten van gelovigen, aanhangers van nieuwe spirituele stromingen en atheïsten. Daarnaast heeft ze onderzoek gedaan naar religie en het gebruik van sociale media, religieuze muziek- en fancultuur, de betekenis van kerkgebouwen en vaccinatieweigering tijdens de coronapandemie.

Luc Braeckmans

Luc Braeckmans

Universiteit Antwerpen

Gertjan Monteyne

Gertjan Monteyne

Bisdom Brugge

inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst

Mourad El Meziani

Mourad El Meziani

AP Hogeschool

vakdidactiek islamitische godsdienst

Universiteit Antwerpen – Hof van Liere

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus – Hof van Liere
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Universiteit Antwerpen - Hof van Liere

Om zalen de Tassis, Dürer te bereiken, ga je de gebouwen van de stadscampus binnen via de hoofdingang in de Prinsstraat 13. Vervolgens steek je het kleine binnenplein over. In de doorgang naar de grote binnentuin, neem je de deur op de linkerkant en ga je vervolgens de trap op. De zalen “de Tassis” en “Dürer” bevinden zich op de tweede verdieping.

Mensen die wat moeilijker te been zijn, kunnen de lift nemen. In de doorgang naar de grote binnentuin, neem je dan de rechtse deur in plaats van de linkse, de lift bevindt zich een eindje verderop op uw rechterkant.

Met de fiets

Fietsostrade naar Antwerpen

Antwerpen heeft geïnvesteerd in veilige lange-afstandsfietsroutes naar het centrum van Antwerpen. Meer info op de website Slim naar Antwerpen.

Fietsenstalling

Op de campus is in totaal fietsenstalling voor bijna 1000 fietsen voorzien, verspreid over de verschillende gebouwen. Vind de dichtstbijzijnde fietsenstalling op de plattegrond van de stadscampus.

Velo

Het publieke fietsdeelsysteem van de stad Antwerpen ‘Velo’ is de oplossing voor je korte verplaatsingen binnen de Singel. De dichtstbijzijnde Velostations bij de campus vind je op het Mutsaardplein, in de Keizerstraat, op de Ossenmarkt, op de Paardenmarkt, in de Lange Nieuwstraat en aan het Hessenhuis.

 

Met het openbaar vervoer

Trein

Het Centraal Station van Antwerpen ligt op ongeveer een kwartier wandelen.

Met een abonnement op de Velo deelfietsen neem je een fiets aan het Centraal Station, en parkeer je 5 minuutjes later de fiets aan de Ossenmarkt, Paardenmarkt, Mutsaardplein, Keizerstraat of Lange Nieuwstraat.

Plan je reis van station tot station met de NMBS routeplanner.

Bus en tram

Bus 17 stopt aan de Paardenmarkt (halte Hessenbrug).

Tram 7 stopt ter hoogte van de Keizerstraat.

Tram 24 en tram 11 stoppen in de Lange Nieuwstraat (halte Sint Jacob).

Rooseveltplaats ligt op ongeveer tien minuten wandelen. Dit is een knooppunt voor zeer veel bus- en tramlijnen.

Plan je route en raadpleeg de dienstregeling op de website van De Lijn.

Park & Rides

Langs de verschillende invalshoeken van de stad liggen P+R-zones waar je je auto de hele dag gratis kan parkeren. Het zijn ideale locaties op een paar kilometer van de campus om over te stappen op de bus of de tram. Je kan ook je (vouw)fiets meenemen in de koffer.

Meer info vind je op de website van Stad Antwerpen.

 

Met de auto

Wegenwerken

Omwille van verschillende wegenwerken is de Antwerpse binnenstad niet vlot bereikbaar met de wagen. Daarom raden we je aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen of gebruik te maken van één van de Park & Rides.

Kom je toch met de wagen? Informeer je dan zeker vooraf op www.slimnaarantwerpen.be.

Bovendien bevindt de stadscampus zich in een rode parkeerzone. Dit wil zeggen dat je aan de kant van de weg maximum drie uur en enkel betalend kunt parkeren. (1ste uur: € 1,60 / 2de uur: + € 2,70 / 3de uur: + € 3,80). Deze tarieven gelden tussen 9.00 en 22.00 uur van maandag tot en met zaterdag.

Er zijn enkele publieke betaalparkings op wandelafstand. Volgende parkings liggen in de buurt van de stadscampus:

Parking Antwerp Shopping
Molenbergstraat 7, 2000 Antwerpen
Wandelafstand:  500 m | 6 min

Parking Sint-Jacob
St-Jacobsmarkt 81-83, 2000 Antwerpen
Wandelafstand:  550 m | 7 min

Parking ‘t Stad
Eikenstraat 9, 2000 Antwerpen
Wandelafstand:  600 m |7 min

Parking Shopping Meir
Korte Klarenstraat 10, 2000 Antwerpen
Wandelafstand:  550 m |  7 min

Parking Meir
Eiermarkt 33-35, 2000 Antwerpen
Wandelafstand: 750 m | 10 min

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen