Ec(o)clesiologie. Het kerkverstaan vanuit Laudato Si’

Webinar op 21 april 2022

Zes jaar geleden verscheen Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus, over de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Dit document wordt ook wel de ‘groene’ encycliek genoemd en introduceert het concept ‘integrale ecologie’: “ecologie met aandacht voor de eigen plaats van de mens in deze wereld en voor zijn relaties tot de hem omringende wereld” [LS 15]. Sinds haar publicatie is de encycliek een inspiratiebron voor vele kerkelijke sectoren en vindt de inhoud ook weerklank bij verschillende lokale kerk- en geloofsgemeenschappen. Zo staan ze bijvoorbeeld stil bij hun ruimtegebruik en hoe ze dat in sociale en/of ecologische zin kunnen verbeteren.

De uitdagingen die de encycliek vooropstelt, gaan echter verder dan dat en nodigen uit tot een diepgravende bezinning over wat kerk vormen betekent in tijden van ecologische en sociale crises. De theologe Judith Gruber noemt dit ‘Ec(o)clesiologie’. Hiermee geeft zij te kennen dat kerk zich kan herdefiniëren op basis van de ideeën die in de encycliek worden uitgewerkt. Op welke fundamenten steunt ons kerkverstaan en hoe kunnen we dit herdenken vanuit deze nieuwe inzichten? Wat kan Laudato Si’ vandaag betekenen voor kerk- en geloofsgemeenschappen?

Lea Verstricht geeft hierover inleidende ideeën. Nadien gaan we verder in gesprek met haar en elkaar.

Spreker

Lea Verstricht

Lea Verstricht

Lea Verstricht is theologe verbonden aan de KU Leuven (Leerstoel Priester Léon de Foere) en aan CCV in het bisdom Antwerpen. Haar onderzoek situeerde zich de laatste jaren op het vlak van religie en stad, het religieuze leven, en ecologie en kerk.

 

Verder lezen

Encycliek Laudato Si’. Geprezen zijt gij! door Paus Franciscus

artikel door Judith Gruber, professor systematische theologie, KU Leuven

Partners

CCV in het bisdom Antwerpen

CCV in het bisdom Antwerpen

 

Leerstoel Priester Léon de Foere

Leerstoel Priester Léon de Foere

 

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen