Over de blijvende uitdaging die Edith Stein aan de joods-christelijke dialoog stelt

Edith Stein werd in een joods-orthodoxe familie geboren, verloor haar geloof en werd als karmelietes omgebracht in een concentratiekamp. De rooms-katholieke kerk verklaarde haar heilig. Haar leven en denken blijft een uitdaging voor Joodse denkers en de mogelijkheid van een joods-christelijke dialoog.

Leora Batnitzky stelt dat we de reden daarvan intuïtief zoeken bij Steins breuk met het jodendom en haar bekering, terwijl het meer te maken heeft met de sterke affiniteit tussen de theologie van Edith Stein en de grondbeginselen van het Joodse denken. Stein herkende eerst en vooral dat zij ondanks haar bekering deel bleef van het Joodse volk. De gastspreekster onderzoekt de wisselwerking tussen Steins concept van haar Joods-zijn en haar argumenten over het wezen en de roeping van de vrouw, in het bijzonder de stelling dat ‘we de vraag niet kunnen vermijden wat we zijn en wat we verondersteld worden te zijn’. Zo vraagt de gastspreekster zich af waarom Edith Stein er met haar opvattingen over het Joods-zijn niet eenvoudigweg voor koos om Jood te blijven, terwijl Joodse denkers vooral antwoorden zoeken waarom iemand niet tegelijk Joods én christelijk kan zijn.

Leora Batnitzky is Ronald O. Perelman professor in joodse studies en in religie aan Princeton University en leidt er het departement religie. Haar meest recente publicatie is How Judaism Became a Religion: An Introduction to Modern Jewish Thought (Princeton, 2011). Ze is co- editor van The Book of Job: Aesthetics, Ethics and Hermeneutics (De Gruyter, 2014), Jewish Legal Theories (Brandeis Library of Modern Jewish Thought, 2018) en Institutionalizing Rights and Religion (Cambridge, 2017). Laatstgenoemd boek is een vergelijkende studie van wetgeving en rechtspraak betreffende religieuze bekering in Israël en India.

De lezing van Leora Batnitzky wordt ingeleid door Dominiek Lootens. Marion Grau geeft een respons; zij doceert systematische theologie en missiologie en is directeur van het Egede-Instituut aan de Norwegian School of Theology in Oslo. Haar boek Rethinking Mission in the Postcolony: Salvation, Society, and Subversion verscheen in 2011 bij Continuum.

Wanneer?

5 december 2018
16:00-18:00 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen
Hof van Liere – Prentenkabinet
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

j

Hoe deelnemen?

Deelname is gratis, gelieve vooraf online in te schrijven.

In samenwerking met

IJS

interdisciplinair onderzoeksinstituut voor de wetenschappelijke studie van het jodendom

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen