Education of Islam

Islamonderwijs in Europa

conferentie (in het Engels) 23 – 25 maart 2022

In de huidige context van polarisering en radicalisering trekt het schoolvak islam veel aandacht van nationale beleidsmakers, maar het ontbreekt aan een gemeenschappelijke Europese standaard voor de inrichting van het vak. Elk Europees land vult dit op eigen wijze in binnen het eigen grondwettelijke en pedagogische kader en overeenkomstig de heersende kerk-staat verhouding.

Door experts uit verschillende disciplines en diverse Europese contexten samen te brengen, willen we het debat over islam en onderwijs in Europa stimuleren. Vanuit een gecombineerd institutioneel rechtsperspectief en praktisch pedagogisch perspectief focussen we op volgende vragen:

  • Volstaan de bestaande juridische kaders om islam een plaats te geven in het onderwijs of zijn er wettelijke aanpassingen nodig?
  • Wat zijn mogelijke obstakels van de huidige institutionele regelgeving voor de praktijk?
  • Is het mogelijk om een Europees kader voor islamonderwijs te ontwerpen?
  • Hoe gaan de verschillende Europese lidstaten om met de organisatie van islamonderwijs en wat leren we van deze verschillende praktijken?

Deze tweedaagse conferentie, die UCSIA organiseert samen met het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht, wordt voorafgegaan door een publieke openingslezing door de Franse sociologe Malika Hamidi op woensdag 23 maart.

Enkele auteurs van het recente boek Islamic Religious Education in Europe (Routledge) zullen hun inzichten delen over de praktijk in hun landen met aandacht voor curricula en handboeken, lerarenopleiding en inspectie, de potentie van het vak voor inclusie van minderheden en preventie van radicalisering.

Wanneer?

Opening: 23 maart 2022, 19.00 – 20.30 uur
Dag 1: 24 maart 2022, 9.30 – 17.30 uur
Dag 2: 25 maart 2022, 9.00 – 17.00 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen – Hof van Liere
F. de Tassiszaal
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Openingslezing: gratis
1 dag: 35 euro | 2 dagen: 60 euro
Online inschrijven kan tot 20 maart 2022.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen