Van breuk tot bloei:

de joodse wet, theologie en milieu-ethiek

UCSIA/IJS Leerstoel webinar op 1 maart 2022

De UCSIA/IJS Leerstoel, opgericht in 2008, bevordert de studie van de geschiedenis van het jodendom en de hebraïstiek vanuit het perspectief van de joods-christelijke dialoog. Vanuit dit vertrekpunt wordt de plaats van deze traditie geduid binnen de hedendaagse Europese cultuur en de interreligieuze cultuur. Voor de veertiende editie van de Leerstoel nodigen UCSIA en het Instituut voor Joodse Studies (Universiteit Antwerpen) professor Ariel Mayse (Stanford University) om een lezing te geven over milieu-ethiek vanuit Joods perspectief. Professor Annemarie C. Mayer (Trier University) treedt op als respondent en zal daarvoor putten uit zowel de gemeenschappelijke joods-christelijke als christelijke bronnen.

In zijn lezing zal professor Mayse onderzoeken hoe je vanuit het volledige scala van Joodse theologische, juridische en filosofische literatuur tot een milieu-ethiek kan komen die de waarden van het marktindividualisme en het extractivisme weerlegt met verhalen van plicht ten opzichte van de niet-menselijke wereld. Het rabbijnse aansprakelijkheidsrecht bijvoorbeeld, kan ons helpen bij het ontwarren van netelige kwesties zoals distributieve rechtvaardigheid, collectieve actie, steeds meer vervuiling, en “langzaam geweld”; Joodse scheppingsverhalen bieden dan weer een visie op een geïntegreerde wereld die verbonden is door heilige tijd en ruimte en voorbijgaat aan de menselijke instrumentalisering van de wereld; zijn mystieke traditie ten slotte maakt het cultiveren van veerkracht en hoop mogelijk via contemplatieve innerlijkheid. “De ecologische crisis,” zo schrijft Mary Evelyn Tucker (directeur van het Forum on Religion & Ecology, Yale University), “is ook een crisis van de menselijke geest. Het is het moment bij uitstek waarop de rol van de menselijke natuur opnieuw geconceptualiseerd kan worden”. Dit werk wil bijdragen aan zo’n vernieuwing door Joodse theologische en juridische bronnen te lezen op een constructieve manier.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen