Niet langer onzichtbaar

Levensbeschouwingen in gesprek

Diversiteit in de zorg voor zin

Corona-Update:

De coronacijfers gaan helaas weer de verkeerde kant op. Daarom hebben we besloten om de studiedag niet live te laten doorgaan.
We voorzien een online programma van 14.00 tot 16.00 uur. Je kan gratis deelnemen.

Was je ingeschreven voor het live programma? Dan mag je binnenkort een bericht in jouw mailbox ontvangen.
Het inschrijvingsgeld wordt sowieso terugbetaald.

Wie ingeschreven is voor het webinar krijgt na afloop een persoonlijke link. Daarmee kan je het webinar nakijken op een moment dat je zelf kiest.

Cliënten, patiënten en bewoners binnen de zorg ervaren zingeving en spiritualiteit vanuit hun eigen context en achtergrond. En ook wie binnen de zorg werkt rond of aandacht heeft voor thema’s als zinbeleving doet dat vanuit het eigen denkkader. Waar men zou verwachten dat dit voor botsingen zorgt, leert de praktijk ons dat die verschillende contexten vaak net een verrijking kunnen vormen.

Vanuit dat centrale perspectief op de gezamenlijke zorg voor de zinbeleving van mensen organiseert UCSIA en KSGV, kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijk volksgezondheid, een studiemiddag over ‘levensbeschouwingen in gesprek’. We focussen die namiddag op de dialoog tussen professionals uit verschillende levensbeschouwelijke tradities en denominaties. De diversiteit van die dialoog zien we immers als meerwaarde.

Tijdens de studiemiddag kijken we onder meer naar de integriteit en basiscompetenties van spirituele zorgverleners, het actief pluralisme en tolerantie in de samenwerking en de interlevensbeschouwelijke samenwerking rond het beroepskwalificatiedossier van de spiritueel zorgverlener. Hierbij gaat het om de Vlaamse en bij uitbreiding Belgische context, met reflecties vanuit de Nederlandse context.

Samen met de sprekers ontdekken we wat de heersende paradigma’s van waaruit spirituele zorg wordt georganiseerd zijn en gaan we na op welke wijze we deze best in de praktijk toepassen. We bekijken de kansen en de obstakels in de samenwerking tussen verschillende denominaties en gaan na hoe spirituele zorgverleners omgaan met de maatschappelijke desinteresse in levensbeschouwing en tegelijk met de reële noden van cliënten in de zorg inzake zinbeleving en spiritualiteit.

Wanneer?

Vrijdag 10 december 2021
14.00u – 16.00 uur

Waar?

De studiedag wordt omgezet
naar een online webinar,
vanuit een professionele studio.

Inschrijven

Deelname aan het webinar is gratis.
Wie ingeschreven is krijgt na afloop een
mail met een persoonlijke link om
het webinar te herbekijken.

Programma

14.00 uur

Welkom door Stijn Latré, directeur UCSIA

14.05 uur

Inleiding door Walter Krikilion, dagvoorzitter
Walter Krikilion is coördinator van KSGV Vlaanderen. Hij is cliëntgericht psychotherapeut en theoloog en werkt als stafmedewerker Patiëntenzorg OPZ Geel rond de thema’s zingeving, ethiek, cliëntenparticipatie en kenniscentrum. Daarnaast is Walter voorzitter van de Commissie Ethiek Vorming & Intervisie van Zorgnet-Icuro.

14.15 uur

Integriteit en interlevensbeschouwelijke spirituele zorg. Een Vlaams perspectief.

Anne Vandenhoeck
Anne Vandenhoeck is hoofddocent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Zij is directeur van het European Research Institute for Chaplains in HealthCare en voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie.

14.40 uur

Een beetje meekleuren? Interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging in Nederland.

Renske Kruizinga
Renske Kruizinga is universitair docent geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek.

15.05 uur

Interlevensbeschouwelijke reflectie in de opleiding tot geestelijk verzorger

Hans Alma
Hans Alma is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de masteropleiding Spiritual Care, een door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) erkende initiële opleiding geestelijke verzorging.

15.25 uur

Interlevensbeschouwelijke samenwerking bij de opmaak van het beroepskwalificatiedossier van spiritueel zorgverlener

Jérémy Celen
Jeremy is werkzaam als stafmedewerker bij Ik wil praten en Cel Studie & Onderzoek bij deMens.nu. In naam van de zendende instantie Ik wil praten zetelt hij in de Interlevensbeschouwelijke werkgroep rond professionele spirituele zorgverlening in de zorg, een werkgroep binnen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD).

Kristien Henderickx
Kristien is werkzaam als katholiek zorgpastor in de ouderenzorg ZNW Trento en als coördinator van de Beroepsvereniging voor zorgpastores. Vanuit deze laatste functie is Kristien coördinator van de interlevensbeschouwelijke werkgroep rond professionele spirituele zorgverlening in de zorg, een werkgroep binnen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD).

15.50 uur

Slotreflectie en afsluiter

16.00 uur

Einde

Organisatoren

UCSIA vzw

Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen

KSGV

Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

Lees meer…

Wil je er graag bij zijn?

Inschrijven kan via het formulier hieronder.  Het webinar is achteraf gratis online te (her)bekijken via het UCSIA-YouTube-kanaal.

Dit event is helaas volzet.

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31