Niet langer onzichtbaar

Update 5 oktober 2022: deze studiedag werd helaas definitief afgelast. Mensen die zich al hadden inschreven zullen binnenkort persoonlijk gecontacteerd worden. We zullen er uiteraard voor zorgen dat iedereen die het inschrijvingsgeld al betaalde dit netjes teruggestort krijgt.

Niet langer onzichtbaar

Erkenning voor verstandelijke beperking

Alle mensen willen erkend worden: dat is het uitgangspunt van de Duitse filosoof Axel Honneth. Honneth ziet die erkenning op drie niveaus. Mensen willen erkend worden voor de wet, als persoon, en als actor in de maatschappij. Dat geldt voor mij, voor u, voor ieder mens. Als een groep mensen structureel geen erkenning krijgt, spreken we van sociale onrechtvaardigheid. Dan begint er een emancipatorische strijd, voor gelijke rechten, gelijke verloning, inspraak, erkenning.

Maar wat als een groep in de maatschappij moeilijk voor zichzelf kan opkomen? Ook mensen met een verstandelijke handicap willen erkenning, en zij worden al te vaak miskend. Abortus is tot op het moment van de bevalling mogelijk als er sprake is van Down syndroom of een andere handicap. In plaats van betaald werk, krijgt men vaak een uitkering en onbetaalde ‘dagbesteding’. Een besparing op zorgpersoneel in gemeenschapshuizen neemt de gezinssfeer weg die vaak broodnodig is. Personen met een verstandelijke handicap kunnen moeilijk een keuze maken om autonoom te leven in de samenleving.

Maatschappelijk gezien is er weinig aandacht voor sociale rechtvaardigheid van deze groepen mensen. En waarom? Door verstandelijke beperkingen zijn ze vaak zelf niet in staat om die emancipatorische strijd te voeren. Dit evenement wil de ruimte bieden om het gesprek over erkenning van mensen met een beperking wél te voeren. Erkenning in het recht, in het werk en in de privésfeer. Om voor en met hen een betere plaats te eisen in de samenleving. 

Deze studiedag wordt op een inclusieve wijze georganiseerd. We verwelkomen dus graag mensen met en zonder handicap. Onze sprekers gebruiken inclusieve taal en we voorzien momenten waarop extra overleg kan plaatsvinden met een coach/begeleider. Alle lokalen zijn toegankelijk, ook voor mensen met een rolstoel.
Wie daarnaast nood heeft aan bijkomende ondersteuning, kan dit aangeven in het inschrijvingsformulier.
We zoeken graag samen naar een gepast antwoord.

Wanneer?

Donderdag 4 november 2021
9.30 – 16.30 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen – Hof van Liere
F. de Tassiszaal
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Deelnemen aan de studiedag kost € 20.
Online inschrijven kan tot 29 oktober 2021.

 

Programma

Dagmoderatie

Didier Peleman (Onze Nieuwe Toekomst) en Thijs Smeyers (UCSIA)

09.30 uur

Onthaal met koffie/thee en expositie door Wouter Six

10.00 uur

Welkom door Stijn Latré, directeur UCSIA

Sessie 1: Een nieuw perspectief op handicap. Erkenning volgens Axel Honneth

10.10 uur

Inleidende lezing:
Wat is sociale rechtvaardigheid?

Nynke van Uffelen

Sessie 2: Participatie van mensen met een handicap

10.30 uur

Hoe kunnen mensen met een handicap participeren en vergaderen?

Begeleid door Onze Nieuwe Toekomst vzw

10.55 uur

Blik op de toekomst

Janna van Grunsven (TU Delft)

11.15 uur

Pauze

Sessie 3: Erkenning in het recht

11.45 uur

Verkenning: erkenning in het recht

Nynke van Uffelen

Verkenning: VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Patrick Vandelanotte (GRIP vzw)

12.15 uur

Getuigenis: geboren met het syndroom van Down

Eline Zenner

12.35 uur

Lunch

Sessie 4: Erkenning als actor in de maatschappij

14.00 uur

Verkenning: erkenning als actor in de maatschappij

Nynke van Uffelen

Verkenning: Het recht op werk. Het probleem van onbetaald werk

Jos Wouters (Handicap en Arbeid vzw)

14.30 uur

Panelgesprek

  • Wouter Six (ervaringsdeskundige)
  • An Leenders (Creatief Schrijven )
  • Katrien De Baets (Konekt vzw)

15.00 uur

Pauze

Sessie 5: Erkenning in de privésfeer

15.30 uur

Verkenning: erkenning in de privésfeer

Nynke van Uffelen

14.50 uur

Panelgesprek

  • Bernadette Rutjes (GiPSo)
  • Paul Pasteels (ervaringsdeskundige)
  • Patrick Vandelanotte (GRIP)

16.25 uur

Slotwoord

Jan Vandenmeerschaut (ONT)

16.30 uur

Einde

Partners

GRIP

GRIP

de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap

Onze Nieuwe Toekomst

Onze nieuwe toekomst

een beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking

Handicap & Arbeid

Handicap & Arbeid

overlegplatform dat streeft naar een gepaste job voor personen met een handicap en chronische ziekte

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen