Een nieuw begin zonder onschuld.
Over de rol van conflict in gemeenschapsvorming

Theologische lezing

Waar gemeenschap is, is ook conflict: er wordt getwist over de rechtvaardige verdeling van middelen, er wordt strijd gevoerd voor adequate representatie, voor de manieren waarop je kan deelnemen aan de gemeenschap. Conflict lijkt zo een onherleidbare dimensie van gemeenschap te zijn. 

In de theologische lezing door professor Judith Gruber (KU Leuven) staat volgende vraag centraal: hoe kunnen we theorieën ontwikkelen over gemeenschapsvorming en samenleven die conflict niet negeren, maar op een productieve wijze omgaan met conflict en onenigheid. 
Aan de hand van het conflict rond de representatie van vrouwen in de Katholieke Kerk, zal professor Gruber uiteenzetten hoe de aanpak geënt op een pleidooi voor meer inclusie niet tegemoet komt aan het fundamentele probleem van conflict. Tegenover een ‘ethiek van erkenning’, met als ideaal dat ‘alle stemmen kunnen spreken’, plaatst ze de noodzaak van het ontwikkelen van een ‘politiek (en een theologie) van on/herkenbaarheid’. Dat moet het kritisch bevragen van de conflicterende constitutie van gemeenschappen mogelijk maken.  

Bekijk het webinar!

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen