Samen ruimte creëren voor geïnspireerd goed onderwijs

UCSIA organiseerde deze professionele studiedag in samenwerking met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en zijn Nederlandse evenknie, de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs (VERUS). De studiedag was gericht naar leerkrachten, stafmedewerkers en coördinatoren, directieleden, bestuurders en toezichthouders van alle onderwijsniveaus in Vlaanderen en Nederland.

De afgelopen decennia werd er hard gewerkt aan de kwaliteit van goed onderwijs binnen alle onderwijsniveaus. De scholen blijven geconfronteerd met de uitdaging om het op verantwoorde wijze te ontwikkelen.

Drie sprekers brachten perspectief :

 • Johan Verschueren sj, provinciaal van de Vlaamse en Nederlandse jezuïetenprovincie,
 • Paul Yperman, afgevaardigd bestuurder CEBECO en
 • Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan de universiteit van Tilburg.

Daarna gingen de deelnemers aan de slag in gesprekstafels rond drie uitdagingen:

 1. Elkaar ontmoeten op de grens en grenzen durven overschrijden
  De deelnemers maakten kennis met good practices en haalden zo andere perspectieven en contexten binnen. Ze zochten de kwaliteit van goed en geïnspireerd onderwijs op en gingen het gesprek aan over waar het botst en waar er kansen liggen of gecreëerd moeten worden.
 2. Beelden vormen van wat je (samen) wil en het (samen) gaan doen
  De deelnemers bespraken de plenaire lezing als groep docenten, bestuurders of leidinggevenden. Hierbij ging het niet enkel om verstandelijk begrijpen, maar ook om het met elkaar delen van de betekenis van de lezing en de relatie met het persoonlijke en professionele leven.
 3. Geen model vullen, maar samen bouwen
  Hoe kunnen abstracte begrippen in concrete beelden omgezet worden, en omgekeerd? Hierbij was er aandacht voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal, denkmodellen en werkconcepten over goed onderwijs.

In samenwerking met:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en universiteiten in Vlaanderen en Brussel

VERUS

vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen