De uitdaging van een interlevensbeschouwelijke dialoog met Thomas Merton als gids

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen en Streven organiseren met medewerking van de Stichting Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen een lezing en een studiedag over de interlevensbeschouwelijke dialoog met Thomas Merton als gids. Het tijdschrift Streven wijdt hieraan zijn themanummer november-december 2018. Een gelegenheidsredactie met Dominiek Lootens, Frank Saenen, Guido Vanheeswijck en Johan Vanhoutte stelde het nummer samen.

Een klik brengt u naar een inleidend artikel op de website van Streven over de betekenis van Thomas Merton en het bestek van het themanummer. Wie deelneemt aan de lezing of de studiedag kan ter plekke het nummer aankopen tegen de reductieprijs van 5 euro.

Lezing – Thomas Merton: vreugde ontdekken in dialoog met de islam

De secundaire literatuur, bijvoorbeeld het boek van Mario I. Aguilar (2011), omschrijft de Amerikaanse trappist Thomas Merton als een contemplatieve activist. In de jaren zestig van de vorige eeuw dacht Merton na over de relatie tussen contemplatie en politieke actie. Hij voelde zich sterk maatschappelijk betrokken en had (in)directe invloed op de ontwikkelingen binnen de vredesbeweging, de bevrijdingstheologie, de feministische theologie, de interreligieuze dialoog en het Tweede Vaticaans Concilie. Hij voerde een intensieve briefwisseling met figuren uit het maatschappelijk leven. Thomas Merton benadrukt in zijn werk dat iedere mens een contemplatief leven kan leiden. Contemplatie beoefenen helpt ons te leven naar het beeld van God. De Godsontmoeting en de liefde tot de naasten horen onafscheidelijk bij elkaar en zijn een bron van vreugde. Voor christenen is dit de kern van de Blijde Boodschap. Deze kern is ook in andere geloofstradities terug te vinden.

Via Louis Massignon kwam Thomas Merton in contact met de Pakistaanse soefi Abdul Aziz. De brieven die zij met elkaar uitwisselden, zijn uniek en vandaag bijzonder relevant. Zij helpen ons een antwoord te vinden op de vraag die UCSIA van bij zijn ontstaan bezighoudt: welke aspecten kunnen bijdragen tot een vruchtbare en constructieve interreligieuze dialoog?

 

Wanneer?

26 november 2018
19:00-21:00 uur

Waar?

Universiteit Antwerpen
Stadscampus

Studiedag – Thomas Merton over onderwijs, niet-geloof en contemplatie

Op deze studiedag kunt u interactief kennismaken met drie sleutelteksten van Thomas Merton. De cruciale thema’s daarin zijn onderwijs en vorming, agnosticisme, ongeloof en contemplatie in een geglobaliseerde wereld. Twee eminente Mertononderzoekers en retraitebegeleiders modereren de gesprekken.

Omwille van het bezinningskarakter van deze studiedag is het aantal plaatsen beperkt tot 30 personen. U neemt gratis deel met inbegrip van koffiepauzes en een broodjesmaaltijd, maar aanmelding is vereist en wie zich eerst inschrijft, geniet voorrang.

Wanneer?

27 november 2018
9:30-16:30 uur

Waar?

Elzenveld Hotel & Seminarie

Nieuws

Drie theologen over hun levenslange fascinatie voor Thomas Merton

Lees het interview met keynote sprekers Bonnie Thurston, Christine Bochen en Dominiek Lootens op Kerknet.

In jezelf de wonden van de wereld helen

Kerknet maakte een mooi portret over Thomas Merton, de bekendste monnik van de 20ste eeuw.

In samenwerking met

Streven Vrijplaats

cultureel-maatschappelijk tijdschrift over diverse onderwerpen: van filosofie tot film, van recht tot kunst, van theologie tot economie

Mertonvrienden van de Lage Landen

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen