UCSIA in het kort

UCSIA bouwt bruggen voor een betere, meer sociaal rechtvaardige samenleving. Dat wist je waarschijnlijk al. Maar waar komen we vandaan? En hoe proberen we onze missie te bereiken? Adjunct-directeur Erik De Bom vertelt er alles over in deze reportages van Kanaal Z.

UCSIA staat voor Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen. Het centrum is de opvolger van de UFSIA, de vroegere jezuïetenuniversiteit in Antwerpen. Toen die een kleine twintig jaar geleden mee opging in de Universiteit Antwerpen, werd UCSIA als onafhankelijke vzw opgericht om het intellectuele project van de jezuïeten verder te zetten.

Wat is dat project? Dat is een betere, meer sociaal rechtvaardige samenleving. We bouwen daar actief aan mee door sociaal-economische thema’s op de kaart te zetten en daarnaast ook aandacht te hebben voor de spirituele dimensie.

UCSIA is een aparte organisatie met een aantal unieke sterke punten. Omwille van zijn onafhankelijkheid kan UCSIA een vrijplaats creëren waar mensen met een uiteenlopende expertise en achtergrond op een respectvolle manier met elkaar in dialoog kunnen gaan en zo samen frisse en originele ideeën kunnen vormengeven.  

Een tweede sterk punt is dat we ruimte kunnen maken voor de thema’s die er echt toe doen. De vragen die u en ik bezighouden en die ergens anders niet aan bod kunnen komen.

UCSIA organiseert een tachtigtal activiteiten per jaar. Dat gaat van lezingen, studiedagen tot wetenschappelijke conferenties met academici, professionals en beleidsmakers uit binnen- en buitenland. In 2023 brengen we  bijvoorbeeld toponderzoekers aan de universiteiten en experts van de OEZO en de OCB samen op onze workshop over Europese solidariteit en rechtvaardige financiering.

Daarnaast proberen we ook een pioniersrol te vervullen op een aantal domeinen. Eén daarvan is service-learning, een nieuwe innovatieve onderwijsvorm waarbij de studenten een sociaal engagement aangaan. Ze doen ervaring en kennis op in een sociale organisatie en koppelen die dan aan vakinhoudelijke kennis. UCSIA neemt hierin een coördinerend rol op Vlaams niveau met het Vlaams Netwerk voor Service-Learning in het Hoger Onderwijs en ook op Europees niveau met het SLIDE-project.

Met Barokke Influencers wagen we ons in 2023 aan ons eerste stadsfestival. Het project wil de invloed van de barok op het heden tonen en de centrale rol benadrukken die de jezuïeten in Antwerpen hebben gespeeld. Het programma omvat lezingen, expo’s, concerten, theater en een stadsparcours langs de belangrijkste barokke plekken in Antwerpen.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen