De donuteconomie van de hoop

De donuteconomie van de hoop: een revolutie?

webinarreeks

Met de donuteconomie van de hoop: een revolutie? stellen de Leerstoel Economie van de Hoop, Broederlijk Delen en UCSIA een reeks van 3 webinars voor, waarin we duiken in de documentaire De 25%-revolutie. Dit beeldverhaal gaat uit van een noodzakelijke systeemverandering waar Broederlijk Delen met het System (Ex)change programma op inzet. Een en ander toetsen we concreet aan Kate Raworth’s model van de Donuteconomie. We nemen de grondstoffen- en voedselproblematiek als voorbeelden van hoe we realistisch tot een andere en duurzame economie en samenleving kunnen komen. In de laatste synthesewebinar zetten we alles op een rij.

Doorheen drie donderdagavonden laten we vernieuwende ondernemers aan het woord, medewerkers van Broederlijk Delen, academici van 3 universiteiten en studenten. We ruimen tijd voor u om actief aan de dialoog deel te nemen.

Brengt de Donuteconomie werkelijk hoop? Is er feitelijk sprake van een stille revolutie? Ontdek het samen met ons in volgende drie webinars waarvoor je ook afzonderlijk kan registreren.

Grondstoffen:
circulair als sleutel?

Wietse Vermeulen, Tom Kuppens
en Wies Willems
Online via Zoom
Donderdag 22 april 2021, 19.30 – 21.00 uur

Agro-ecologie:
de natuur als bondgenoot?

Stijn Van Hoestenberghe, Barbara Van Dyck en Suzy Serneels
Online via Zoom
Donderdag 29 april 2021, 19.30 – 21.00 uur

De Donuteconomie:
een 25%-revolutie?

Bruno Delepierre, Brent Bleys
en Dirk Van der Roost
Online via Zoom
Donderdag 6 mei, 19.30 – 21.00 uur

Sessie 1:
Grondstoffen: circulair als sleutel

webinar op donderdag 22 april 2021

Het grondstoffengebruik in de wereld neemt pijlsnel toe en heeft daarbij de grens van onze planeet al flink overschreden. Het wordt tijd om het tij te keren. Dat kan, vanuit een totaal andere manier om met producten en goederen om te gaan, vanuit een kringloopperspectief en vanuit een deeleconomie. Slagen we erin ons huidig materialistisch model te overstijgen? Ondernemer Wietse Vermeulen (Maakfabriek), professor Tom Kuppens (Universiteit Hasselt), Wies Willems (Broederlijk Delen) en een student van UHasselt gaan met elkaar en met u in dialoog. Het geheel zal in goede banen geleid worden door Martha Claeys van de UAntwerpen.

19.30 uur

Verwelkoming & introductie door Martha Claeys (UAntwerpen)

Martha Claeys (1994) is als filosofe verbonden aan het Centrum voor Ethiek en het Centrum voor Europese Filosofie van de Universiteit Antwerpen. Daar verdedigt ze als aspirant bij het FWO in mei 2021 een doctoraat over de emotie trots.

19.35 uur

Fragment uit documentaire de 25%-revolutie

19.40 uur

Ondernemer reageert: Wietse Vermeulen (Maakfabriek)

Wietse is een van drijvende krachten achter de oprichting van de Maakfabriek, een mega-atelier voor creatieve hout-en metaalbewerkers.

19.45 uur

Wies Willems – Broederlijk Delen

Wies is actief als Beleidsmedewerker Natuurlijke Rijkdommen bij Broederlijk Delen.

20.00 uur

Tom Kuppens – UHasselt

Prof. Dr. Tom Kuppens is docent aan de faculteit bedrijfseconomie aan de UHasselt en gespecialiseerd in de circulaire economie.

20.25 uur

Respons student

20.30 uur

Debat/Q&A
21.00 uur

Slotbeschouwing – einde

Wanneer?

Donderdag 22 april 2021
19.30 – 21.00 uur

Inschrijven

Deelname is gratis.
Vergeet niet om online in te schrijven
onderaan deze pagina.

Sessie 2:
Agro-ecologie: de natuur als bondgenoot?

webinar op donderdag 29 april 2021

Onze huidige manier om voedsel te produceren put gronden uit, brengt boeren in de problemen, en is nefast voor milieu en klimaat. Nochtans bestaat er een werkbaar alternatief, de agro-ecologie, nauw verwant met biologische landbouw. We laten er u kennis mee maken aan de hand van een fragment uit de documentaire de 25%-revolutie. Ondernemer Stijn Van Hoestenberghe (Omegabaars), professor Barbara Van Dyck (Coventry University), Suzy Serneels (Broederlijk Delen) en een student van de UAntwerpen gaan met elkaar en met u in dialoog. Martha Claeys van de UAntwerpen modereert.

19.30 uur

Verwelkoming & introductie door Martha Claeys (UAntwerpen)

Martha Claeys (1994) is als filosofe verbonden aan het Centrum voor Ethiek en het Centrum voor Europese Filosofie van de Universiteit Antwerpen. Daar verdedigt ze als aspirant bij het FWO in mei 2021 een doctoraat over de emotie trots.

19.35 uur

Fragment uit documentaire de 25%-revolutie

19.40 uur

Ondernemer reageert: Stijn Van Hoestenberghe - Omegabaars Dr. Stijn van Hoestenberghe is oprichter van de ecologische viskwekerij Aqua4C/Omegabaars.

19.45 uur

Suzy Serneels – Broederlijk Delen 

Suzy is actief als beleidsmedewerker Recht op Voedsel bij Broederlijk Delen.

20.00 uur

Barbara Van Dyck – Coventry University

Prof. Dr. Barbara van Dyck is universitair hoofddocent aan het Centrum voor Agro-ecologie, Water en Veerkracht van de Conventry University (UK).

20.25 uur

Respons student

20.30 uur

Debat/Q&A
21.00 uur

Slotbeschouwing – einde

Wanneer?

Donderdag 29 april 2021
19.30 – 21.00 uur

Inschrijven

Deelname is gratis.
Vergeet niet om online in te schrijven
onderaan deze pagina.

Sessie 3:
De Donuteconomie: een 25%-revolutie?

webinar op donderdag 6 mei 2021

De documentaire de 25%-revolutie draait rond de Donuteconomie. Maar wat moeten we ons daar juist bij voorstellen, en hoe ingrijpend zou dat zijn voor onze samenleving? Kan ze het verschil maken en een antwoord bieden op de grote vragen van deze tijd? En is dit alles haalbaar en meer dan een utopie? Ondernemer Bruno Delepierre (Happonomy), professor Brent Bleys (Universiteit Gent), Dirk Van der Roost (Broederlijk Delen) en een student van de UGent gaan met elkaar en met u in dialoog. Het goede verloop van de webinar wordt gewaarborgd door prof. dr. Luc van Liedekerke, verbonden aan de UAntwerpen.

19.30 uur

Verwelkoming & introductie door Luc Van Liedekerke (UAntwerpen) Luc Van Liedekerke is professor bedrijfsethiek verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen.

19.35 uur

Fragment uit documentaire de 25%-revolutie

19.40 uur

Ondernemer reageert: Bruno Delepierre – Happonomy

Bruno is oprichter en CEO van Happonomy.

19.45 uur

Dirk Van der Roost – Broederlijk Delen

Dirk is actief als beleidsmedewerker Duurzaamheid bij Broederlijk Delen.

20.00 uur

Brent Bleys – UGent

Prof. dr. Brent Bleys is docent aan de vakgroep Algemene Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert macro-economie, verklarende statistiek, duurzame ontwikkeling en milieu-economie en -beleid.

20.25 uur

Respons student

20.30 uur

Debat/Q&A
21.00 uur

Slotbeschouwing – einde

Wanneer?

Donderdag 6 mei 2021
19.30 – 21.00 uur

Inschrijven

Deelname is gratis.
Vergeet niet om online in te schrijven
onderaan deze pagina.

Wil je er graag bij zijn?

Deelname is gratis, maar vergeet niet om in te schrijven met het formulier hieronder.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31