Fin du mois, fin du monde

Een rechtvaardige klimaattransitie?

webinar op 3 december 2020

The two great challenges we face are overcoming poverty and managing climate change. If we fail on one, we will fail on the other’ (N. Stern, 2009)

‘Fin du mois, fin du monde : même combat’ (Gilets jaunes, 2018)

In reflecties over de COVID-19-pandemie hebben mensen uit vele maatschappelijke sectoren op de urgentie van de klimaattransitie gewezen. Klimaatverandering, armoede en sociale ongelijkheid zijn ongetwijfeld de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw.

Klimaatbeleid moet, behalve effectief, ook sociaal rechtvaardig zijn. Sommige mensen worden, meer dan anderen, bedreigd door de blootstelling aan klimaatopwarming. Zowel mitigatie- als adaptatiebeleid zijn nodig om klimaatopwarming af te remmen of te accommoderen, maar treffen niet iedereen in gelijke mate.

 Een vaak genoemd en allicht onvermijdelijk instrument is de koolstofbelasting. Welk sociaal verdelingseffect heeft zo’n taks? Wie zouden eronder lijden? En hoe kan dat voorkomen worden?

In dit webinar presenteert Tim Goedemé het onderzoek van hemzelf, Gerlinde Verbist, Josefine Vanhille en Petra Zsuzsa Lévay naar de mogelijke impact van een CO2-belasting op huishoudelijke bestedingspatronen. Zij simuleren 16 scenario’s en bekijken steeds wie het meest getroffen zal worden. Ze komen tot opmerkelijke en belangrijke resultaten voor sociaal beleid en klimaatbeleid. Respondent Erik Schokkaert zal vervolgens drie belangrijke vragen op tafel leggen om het debat open te trekken. Ten slotte zal Pieter Leroy reflecteren over de inzichten in de discussie door de link te leggen met good governance.

Tim Goedemé

Tim Goedemé

Senior Research Officer aan het Institute for New Economic Thinking, Oxford Martin School (University of Oxford)

Erik Schokkaert

Erik Schokkaert

Emeritus gewoon hoogleraar aan het Departement Economie van de KU Leuven

Pieter Leroy

Pieter Leroy

Emeritus hoogleraar milieu en beleid bij de sectie Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen