Europese waarden in de wereld

De lezingenreeks rond Europese waarden wil dieper graven en de betekenis van de huidige debatten rond Europese waarden doorgronden en ze in verband brengen met ervaringen van thuishoren, burgerschap en collectieve herinneringen.

Enkele van de vragen die de lezingenreeks wil beantwoorden zijn: waarom precies worden Europese waarden zo vaak aangehaald in tijden van crisis? Welke verschillende ideeën over Europese waarden vind je in de verschillende lidstaten van de Europese Unie? Voelen minderheden en grassroots organisaties zich thuis in Europa? Wat zijn hun waarden? Wat is de link tussen Europese waarden en het koloniale verleden? Wat denkt men in andere werelddelen over Europese waarden?

In opvolging van de eerste twee reeksen van 2020 (zie neerslag hier), presenteert de derde reeks ‘Europese waarden in de wereld’ drie lezingen over de betekenis van burgerschap binnen een ruimer kader met Europa als mondiale actor in een geglobaliseerde wereld.

Tribalization of Europe in the World

Marlene Wind & Koert Debeuf
Woensdag 28 april 2021

Citizenship Regimes in Europe and Beyond

Jo Shaw & Eva Brems
Woensdag 5 mei 2021

Colonialism Shaping European citizenship

Gurminder K. Bhambra & Tomaso Ferrando
Woensdag 12 mei 2021

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen