Niet-nucleaire vrede

In de besloten academische workshop over niet-nucleaire vrede in mei 2018, brachten we junior onderzoeker samen met enkele internationale experts op dit gebied:

  • Campbell Craig, Cardiff University
  • Patricia Lewis, onderzoeksdirecteur internationale veiligheid, Chatham House, Londen, GB
  • Caspar Sylvest, professor, Departement geschiedenis, Universiteit van Zuid-Denemarken
  • Nina Tannenwald, directeur van het Internationale Relaties-programma van Watson Institute, Brown University, VS
  • Harald Muller, emeritus professor Internationale Relaties, Goethe University Frankfurt, Duitsland

De workshop ging van start met een publieke lezing door Campbell Craig (Cardiff University). De lezing maakte ook deel uit van de Leerstoel Vredeseducatie, die innovatief wetenschappelijk onderzoek belicht over duurzame vredesopbouw, het beslechten van conflicten, geweld en het voorkomen van oorlog.

Casper Sylvest belichtte de rol van nucleaire wapens in de intellectuele geschiedenis na 1945. Hij toonde aan hoe de nucleaire wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog zijn stempel drukte op de wetenschappelijke kennis over de aarde en de publieke rol van de wetenschapper, en hoe de nieuwe intellectuele concepten en ideeën die voortvloeiden uit nieuwe technologieën de houding tegenover nucleaire wapens onderbouwden.

Nina Tannenwald schetste de evolutie en evalueerde de potentiële impact van de humanitaire campagne voor een totaal verbod op nucleaire wapens. Ze verwacht dat de normen in nucleaire staten zullen veranderen omwille van stigmatisering, de democratisering van de politieke kwestie en de steun voor normatieve ontmantelingsstrategieën.

Harald Muller probeerde een antwoord te formuleren op de vraag welke institutionele structuur nodig is om niet-nucleaire vrede te garanderen. De “Ban Treaty” kan een instrument zijn om de nodige politieke wil te ontwikkelen (en om de wedijver tussen staten te verminderen), om de militaire controle en verificatie te versterken, en bovenal, om de culturele normen voor een mentale verandering in het voordeel van het nucleaire taboe te stimuleren.

Deze onderwerpen werden verder onderzocht in panels, waar theoretische reflecties en empirische casestudies werden gepresenteerd uit verschillende hoeken van de wereld zoals Duitsland, Japan, Australië, Brazilië, Zuid-Korea, …

Wanneer?

23-25 mei 2018

Waar?

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Andere activiteiten in deze reeks

Pacifisme in de praktijk – 6 december 2017 
Cheyney Ryan & Meena Sharify-Funk

Niet-nucleaire vrede – 23 mei 2018 
Campbell Craig

Vredesopbouw – 5 december 2018 
Oliver Richmond

 

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen