In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een actief proces en wordt door de afwezigheid van geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen. Gelet op het broze karakter van dit hoge goed, wil de Opleiding Vredeseducatie een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten. 

Doel

1. Verwerving van basiselementen
(kennis, vaardigheden, attitudes) en expertise om vruchtbaar om te gaan met confl ictsituaties en geweld in de eigen leefwereld

2. Constructief leren omgaan
met conflicten en geweldsvormen in onderwijs en maatschappij

3. Weerbaarheid verhogen
van individuen en groepen om zo min mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en conflictsituaties

4. Bijdragen tot de verhoging van de draagkracht en expertise
van individuen, groepen en/of organisaties, die ijveren voor een geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving. 

Voor wie

We richten ons naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Verder richten we ons ook naar professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten aan universiteit en hogeschool en naar beleidsverantwoordelijken. Deze opsomming is niet-limitatief.

Programma

De sessies van 7 tot en met 28 oktober zijn uitgesteld naar 2021. De sessies van 18 en 25 november en 2 december worden digitaal georganiseerd. Meer info volgt binnenkort.

7 oktober 2020
14-17 uur
In het spoor van Ikigai
Docente: Christina van Geel
14 oktober 2020
14-17 uur
Solidariteit
Docent: Johan Hoebeke
21 oktober 2020
14-17 uur
Polarisatie, conflict & vrede
Docent: Maarten Van Alstein
28 oktober 2020
14-17 uur
‘Bak-vissen’
Docenten: Jan De Cock & Pieter De Witte
18 november 2020
19-21 uur
Levensbeschouwingen anno 2020: relicten uit een ver verleden of ouvertures naar een nieuwe toekomst?
Docenten: Johan Bonny & Ahmed Azzouz & Rik Pinxten
25 november 2020
14-17 uur
Quo Vadis, homo sapiens
Docent: Jean Paul Van Bendegem
2 december 2020
14-17 uur
Geweld herdacht voorbij oorlog en vrede
Docent: Geert Van Coillie
14 oktober 2020
Extra muros activiteit
mits voldoende inschrijvingen
De Dulle Griet door Guusje Van Tilborgh

Praktische modaliteiten

Accreditatie
Per persoon: Attest van Aanwezigheid (na 1 j. OV)
Consulent in burgerschaps- en vredeseducatie (na 2 j. OV)
Ambassadeur v/d Opleiding Vredeseducatie (na 5 j. OV)
Per school: Project: Op weg naar een ‘Vredes-actieve’ school + logo ‘Vrede in Actie’

Voor 10 sessies
120 euro voor leerkrachten en andere cursisten
65 euro voor studenten en gepensioneerden
100 euro per persoon voor koppels
100 euro per leerkracht voor Vredes-actieve scholen
Inclusief: Vredeswijzer 2 van ongeveer 100 pp.

Per sessie
15 euro voor leerkrachten en andere cursisten
10 euro voor studenten en gepensioneerden
Exclusief: Vredeswijzer 2 van ongeveer 100 pp.

Inschrijvingen
Je meldt je aan bij Roger Boonen, per e-mail of brief, en deelt mee waarvoor je inschrijft: het hele programma, of één of meerdere afzonderlijke sessies.
EMAILADRES: rogerboonen@hotmail.com
INSCHRIJVINGSADRES: ROGER BOONEN HOGEBAAN 29 2960 BRECHT
BANK: BELFIUS
REKENINGNUMMER: BE9206.8891.3714.23
ROGER BOONEN STUURGROEP OPLEIDING VREDESEDUCATIE

Contact

Roger Boonen
rogerboonen@hotmail.com
Hogebaan 29
29 Brecht

UCSIA

Prinsstraat 14
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60
Fax +32 (0)3 707 09 31