In iedere samenleving is het bewaren en versterken van een leefsfeer van vrede onmiskenbaar een uitzonderlijk hoog goed. Vrede is een actief proces en wordt door de afwezigheid van geweld een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde om de aandacht voor menswaardigheid gaande te houden en uit te diepen. Gelet op het broze karakter van dit hoge goed, wil de Opleiding Vredeseducatie een breed dienstverleningscentrum zijn dat actief is op het vlak van sensibilisering en van vorming inzake het bewaren en versterken van vrede en het geweldloos hanteren van conflicten. 

Doel

1. Verwerving van basiselementen
(kennis, vaardigheden, attitudes) en expertise om vruchtbaar om te gaan met confl ictsituaties en geweld in de eigen leefwereld

2. Constructief leren omgaan
met conflicten en geweldsvormen in onderwijs en maatschappij

3. Weerbaarheid verhogen
van individuen en groepen om zo min mogelijk agressief, maar wel assertief en geweldloos om te gaan met allerlei vormen van verruwing, gewelddadigheid en conflictsituaties

4. Bijdragen tot de verhoging van de draagkracht en expertise
van individuen, groepen en/of organisaties, die ijveren voor een geweldloze conflicthantering en een vreedzame samenleving. 

Voor wie

We richten ons naar alle geïnteresseerde burgers die bewuster en adequater willen leren omgaan met conflicten en vormen van geweld in hun eigen leefwereld en naar alle geïnteresseerden in het maatschappelijke werkveld. Verder richten we ons ook naar professionelen uit de sociale sector en het onderwijs, naar studenten aan universiteit en hogeschool en naar beleidsverantwoordelijken. Deze opsomming is niet-limitatief.

Programma

De sessies van 7 tot en met 28 oktober zijn uitgesteld naar 2021. De sessies van 18 en 25 november en 2 december worden digitaal georganiseerd via Zoom. Inschrijven en meer info door mail naar rogerboonen@hotmail.com

18 november 2020
19-21 uur

Levensbeschouwingen anno 2020: relicten uit een ver verleden of ouvertures naar een nieuwe toekomst?
Docenten: Johan Bonny & Ahmed Azzouz & Rik Pinxten

25 november 2020
14-16 uur

Quo Vadis, homo sapiens
Docent: Jean Paul Van Bendegem

2 december 2020
14-16 uur

Vrede als einde van alle lijden?
Docent: Gerbert Bakx

Nieuwe data in 2021

In de periode tussen de paasvakantie en de zomervakantie 2021 worden vervolgens nog 5 voordrachten voorzien.
Inschrijven en meer info door mail naar rogerboonen@hotmail.com.

5 mei 2021
13.30-15.30 uur

Polarisatie, conflict & vrede
Docent: Maarten Van Alstein

12 mei 2021
13.30-15.30 uur

Solidariteit
Docent: Johan Hoebeke

19 mei 2021
13.30-15.30 uur

‘Bak-vissen’
Docenten: Jan De Cock & Pieter De Witte

Praktische modaliteiten

Accreditatie
Per persoon: Attest van Aanwezigheid (na 1 j. OV)
Consulent in burgerschaps- en vredeseducatie (na 2 j. OV)
Ambassadeur v/d Opleiding Vredeseducatie (na 5 j. OV)
Per school: Project: Op weg naar een ‘Vredes-actieve’ school + logo ‘Vrede in Actie’

Voor 10 sessies
120 euro voor leerkrachten en andere cursisten
65 euro voor studenten en gepensioneerden
100 euro per persoon voor koppels
100 euro per leerkracht voor Vredes-actieve scholen
Inclusief: Vredeswijzer 2 van ongeveer 100 pp.

Per sessie
15 euro voor leerkrachten en andere cursisten
10 euro voor studenten en gepensioneerden
Exclusief: Vredeswijzer 2 van ongeveer 100 pp.

Inschrijvingen
Je meldt je aan bij Roger Boonen, per e-mail of brief, en deelt mee waarvoor je inschrijft: het hele programma, of één of meerdere afzonderlijke sessies.
EMAILADRES: rogerboonen@hotmail.com
INSCHRIJVINGSADRES: ROGER BOONEN HOGEBAAN 29 2960 BRECHT
BANK: BELFIUS
REKENINGNUMMER: BE9206.8891.3714.23
ROGER BOONEN STUURGROEP OPLEIDING VREDESEDUCATIE

Contact

Roger Boonen
rogerboonen@hotmail.com
Hogebaan 29
29 Brecht

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen