Networking and Learning for an Integrated Palliative Care

‘Wat kan ik betekenen voor mijn buurman die binnenkort zal sterven? Ik wil wel helpen, maar weet niet hoe.’ ‘Als leerkracht zie ik een kind treuren wegens het sterven van zijn opa… Wat moet ik hier nu mee?’ ‘Als hulpverlener wil ik graag het levenseinde teruggeven aan de mensen, maar hoe doe ik dat dan?’ Het concept van ‘Compassionate Cities/Communities’ daagt ons uit om na te denken over de draagkracht en veerkracht van onze gemeenschap. Ook al ben je geen professionele hulpverlener, toch kan je veel betekenen voor mensen die het moeilijk hebben.

Welke ondersteuning heb jij nodig om iets te kunnen betekenen voor mensen in palliatieve situaties? Welk onderwijs geef je aan zorgverleners? Welke adviezen geef je aan hulpverleners in het veld? Welke steun geef je aan mantelzorgers? Welke lessen zijn er in het omgaan met stervenden met een migratie-achtergrond? Tijdens dit symposium “Networking and Learning for an Integrated Palliative Care” zullen er vanuit een kritische reflectie mogelijke antwoorden op deze vragen worden geformuleerd.

Donderdag wordt er de hele dag in kleine groepen gewerkt aan een gedragen visie op palliatieve zorg met diverse partners: huisartsen, paramedici in de eerstelijnszorg, palliatieve netwerken, woonzorgcentra, lokale besturen en OCMW’s, basis- en secundaire scholen, universiteiten en hogescholen, patiëntenverenigingen, enz.

Vrijdag wordt al het voorgaande herkauwd door een expertmeeting. Deze experts zullen samen een standpunt uitschrijven over in hoeverre de stad Antwerpen de ideeën van de ‘Compassionate Cities’ ten uitvoer kan brengen.

Dr. Julian Abel, palliatief arts en vicevoorzitter van ‘Public Health Palliative Care International’ zal gedurende deze studiedag de idee, praktische voorwaarden en gemeenschapsvormende effecten van een maatschappelijk geïntegreerde palliatieve zorg uiteenzetten en de uitdaging bieden om te reflecteren rond de noden en mogelijkheden van een ‘compassionate city’.

Downloads

Compassionate Cities en de media

Tekst van Guy Tegenbos

Compassionate Cities

Presentatie van Julian Abel

Empowerment van mantelzorgers

Presentatie van Peter Pype

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen