Mogelijkheden en uitdagingen van online service-learning

Onlinesessie op 10 september 2020

Momenteel gelden er strenge coronamaatregelen. We hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd en zijn van oordeel dat we onze Vlaamse service-learning studiedag op 10 september niet live in veilige omstandigheden kunnen laten plaatsvinden.

Daarom zorgen we op 10 september 2020 (10.00-12.00 uur) voor een online alternatief! Tijdens de onlinesessie ‘mogelijkheden en uitdagingen van online service-learning’ luisteren we naar sprekers Nadine Blignaut-van Westrhenen, Lotte van der Haar & Babette Berrocal Vargas-van den Brink (Universiteit Utrecht, Centre for Global Challenges) en hun analyse van mogelijke toekomstscenario’s inzake de digitalisering van service-learning.

De coronacrisis heeft de aandacht voor digitale service-learning immers sterk opgedreven. Veel docenten hebben de afgelopen tijd noodgedwongen geëxperimenteerd met online service-learningprojecten. Experimenteren met deze nog redelijk onbekende onderwijsvorm roept veel vragen op:

  • Wat is nu eigenlijk het verschil tussen online en offline service-learning?
  • Leren studenten anders bij online service-learning?
  • Wat zijn geschikte leerdoelen voor online service-learning?
  • Hoe kunnen de leeractiviteiten, reflectie en toetsing worden vormgegeven?

Na deze uiteenzetting worden er enkele praktijkvoorbeelden van online service-learningprojecten voorgesteld om daarna in debat te gaan over de ervaringen en de kansen die de digitalisering van service-learning biedt.

Het volledige programma van de initieel geplande bijeenkomst wordt on hold gezet en we streven ernaar om binnen enkele maanden een live studiedag te organiseren. We houden jullie graag op de hoogte.

UCSIA

Koningstraat 2
B-2000 Antwerpen
info@ucsia.be
Tel. +32 (0)3 265 49 60

Voorlopige locatie tijdens de renovatiewerken:
Blindestraat 14, 2000 Antwerpen